Aktualności

Bankowość i usługi płatnicze: Wytyczne KNF – czyli o co Banki pytają dostawców usług płatniczych

Bankowość i usługi płatnicze: Wytyczne KNF – czyli o co Banki pytają dostawców usług płatniczych

W dniu 2 czerwca 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wytyczne dla banków świadczących usługi na rzecz dostawców usług płatniczych. Główny element wytycznych stanowi kwestionariusz składający się z 87 szczegółowych pytań, które banki powinny zadać swoim klientom z sektora FinTech.

Według KNF, obecnie zakres danych uzyskiwanych przez banki od dostawców usług płatniczych jest bardzo (zbyt) zróżnicowany. W związku z tym zaleca się wprowadzenie jednolitego, znormalizowanego zestawu danych i informacji, które banki powinny wymagać od swoich klientów – dostawców usług płatniczych. Głównym celem jest zapewnienie, że firmy z sektora FinTech nie są zaangażowane w pranie pieniędzy i/lub finansowanie terroryzmu.

Jak wspomniano powyżej, pytania są liczne i bardzo szczegółowe. Są one podzielone na dziewięć głównych kategorii:

 1. forma organizacyjna i informacje ogólne,
 2. relacja między bankiem a dostawcą usług płatniczych,
 3. informacje dotyczące polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu,
 4. charakterystyka działalności dostawcy usług płatniczych,
 5. ocena ryzyka i środki bezpieczeństwa finansowego stosowane przez dostawcę usług płatniczych,
 6. informacje towarzyszące przekazom środków pieniężnych,
 7. listy sankcyjne,
 8. system kontroli wewnętrznej,
 9. sankcje administracyjne nałożone na dostawcę usług płatniczych

Mimo że wytyczne KNF nie są wiążące, na pewno będą przestrzegane i stosowane przez wszystkie polskie banki.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi takie jak:

 1. usługi płatnicze,
 2. reprezentacja przed KNF i bankami,
 3. uzyskanie statusu małej instytucji płatniczej (MIP / SPI),
 4. uzyskanie licencji krajowej instytucji płatniczej (KIP),
 5. prawna konstrukcja systemów wewnętrznych i regulaminów, tak aby były one zgodne z wytycznymi EBA i KNF.


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa