Aktualności

Bankowość: Projekt specustawy COVID-19 – planowane zmiany w kredycie konsumenckim

Bankowość: Projekt specustawy COVID-19 – planowane zmiany w kredycie konsumenckim

Pandemia COVID-19 najprawdopodobniej będzie miała znaczący wpływ na rynek kredytu konsumenckiego. Dzisiaj na stronie internetowej Sejmu opublikowany został projekt tzw. specustawy COVID-19 wraz z uzasadnieniem.

Prognozowane zmiany na rynku kredytu konsumenckiego są między innymi następujące:

  • nowe ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów i pożyczek o terminie spłaty krótszym niż 30 dni: maksymalnie 5% należności głównej (kapitału)
  • nowe ograniczenie pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów i pożyczek o terminie spłaty co najmniej 30 dni: maksymalnie 15% należności głównej (kapitału) + 6% kapitału w skali roku, przy czym obecnie jest to odpowiednio 25% kapitału + 30% kapitału w skali roku
  •  w żadnym przypadku pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego nie mogą przekroczyć 45% kapitału (przez cały okres trwania umowy kredytu konsumenckiego), przy czym obecnie jest to maksymalnie 100% kapitału
  • zasada limitu 120 dni (zakaz rolowania kredytu) zostaje rozszerzona na podmioty powiązane
  • naruszenie powyższych ograniczeń może być traktowane jako nieuczciwa praktyka rynkowa
  • powyższe ograniczenia mają obowiązywać przez 365 dni od wejścia w życie specustawy COVID-19

Nie jest przy tym jasne, czy przewidywane zmiany będą miały zastosowanie do nowych kredytów, czy także do kredytów już udzielonych w dniu wejścia w życie ustawy. Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu nowe limity dotyczyć mają tylko umów nowych, przy czym nie wynik to wprost z treści samego projektu. Ponadto, co jest kluczowe - vacatio legis jest bardzo krótkie specustawa ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa