Aktualności

Bankowość: Terminy kwartalnych sprawozdań do NBP nieznacznie przedłużone

Bankowość: Terminy kwartalnych sprawozdań do NBP nieznacznie przedłużone

Na podstawie rozporządzenia acquirerzy (art. 14a ust. 2 ustawy o usługach płatniczych), wydawcy instrumentów płatniczych (art. 14b ust. 3 ustawy o usługach płatniczych) i wydawcy pieniądza elektronicznego (art. 14c ust. 3 ustawy o usługach płatniczych) mają teraz czas do 14 maja 2020 r. na przekazywanie do Narodowego Banku Polskiego informacji kwartalnych na temat skali działalności. W normalnym toku czynności informacje te musiałyby zostać przekazane do 30 kwietnia 2020 r.

Z kolei zgodnie do 31 maja 2020 roku przedłużeniu uległ termin na złożenie do NBP kwartalnych informacji na temat skali prowadzonej działalności przez organizację płatniczą, o którym mowa w art. 132zq ust. 1 i 3 ustawy o usługach płatniczych.

W odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Kancelarię, czy wydłużeniu ulegają także terminy sprawozdawania do Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych udzielił odpowiedzi, że ze względu na obiektywnie trudną sytuację ogółu rynku finansowego, KNF będzie uwzględniała uzasadnione opóźnienia w wypełnianiu przez instytucje płatnicze i inne instytucje rynku usług płatniczych obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych.

Prosimy pamiętać o dochowaniu przedłużonych terminów sprawozdań do NBP. Przypominamy, że za nieudzielenie NBP wymaganych informacji grozi grzywna do 1 000 000 zł (art. 153 a ustawy o usługach płatniczych).

W razie dodatkowych pytań dotyczących tych problemów, zachęcamy do kontaktu.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa