Aktualności

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce oparły się pandemii

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce oparły się pandemii

Z ostatecznych danych NBP wynika, ze bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2020 r. wyniosły 54 mld zł. To 2,3 proc. PKB naszego kraju z tamtego okresu.

W porównaniu z rokiem wcześniejszym napływ kapitału wzrósł o 2,1 mld zł (4 proc.). W skali całego świata wartość tego typu transakcji zmalała o 1/3, co było konsekwencją pandemii.

Kto realizuje bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce

Tak jak we wcześniejszych latach większość bezpośrednich inwestycji zagranicznych stanowiły reinwestowane zyski. W 2020 r. wyniosły one 44,2 mld zł.

Natomiast na zakup nowych udziałów i zasilenie kapitałem podmioty spoza Polski przeznaczyły 16,8 mld zł. Saldo transakcji obniżyła spłata zobowiązań (7 mld zł) przez rodzime firmy względem zagranicznych spółek matek.

W omawianym okresie największe bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce poczyniły instytucje z:

  • Holandii – 13,8 mld zł netto,
  • Luksemburga – 9 mld zł,
  • Niemiec – 8,4 mld zł.

Z kolei najwięcej kapitału powróciło do właścicieli z Francji, którzy wycofali łącznie 5,4 mld zł. Miało to związek z reorganizacją przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej.

Na koniec 2020 r. wartość należności z tytułu zrealizowanych dotąd inwestycji zagranicznych wynosiła 938,6 mld zł. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o niespełna 25 mld zł. Najwięcej kapitału ulokowali w naszym kraju inwestorzy z:

  • Niemiec – 20 proc. całości,
  • Francji – 9 proc.,
  • USA – 9 proc.

Polskie inwestycje za granicą na minusie

W pierwszym roku pandemii polskie inwestycje za granicą wyniosły 5,1 mld zł. Najwięcej kapitału rodzime spółki ulokowały w Szwecji (1,6 mld zł netto), na Cyprze (1,2 mld zł) i w Czechach (0,7 mld zł).

W porównaniu z rokiem wcześniejszym saldo transakcji zmalało o 29 proc. W dużej mierze stało się tak wskutek mniejszych dochodów naszych spółek zagranicznych. To przełożyło się na ich mniejsze reinwestycje. Znaczenie miała również restrukturyzacja zadłużenia (spłata obligacji) z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów zależnych.

Na koniec 2020 r. wszystkie zrealizowane za granicą przez polskie firmy inwestycje opiewały na 105,7 mld zł. Pod tym względem rekordowy był 2016 r., gdy stan należności względem polskich podmiotów wynosił 116,5 mld zł.

Nowy rekord inwestycji zagranicznych w Polsce

Ze wstępnych danych o bilansie płatniczym wynika, że rok 2021 był rekordowy, jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Po 11 miesiącach szacowano je na 111,9 mld zł. Do tej pory najlepszy wynik nasz kraj osiągnął w 2016 r., gdy przyciągnął 61 mld zł netto.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa