Aktualności

Blokada rachunku bankowego

Od 30 kwietnia 2018 roku szef Krajowej Administracji Skarbowej posiada uprawnienia do decydowania o blokadzie rachunku bankowego. Możliwości te wynikają z szeregu ustaw których zmiany towarzyszyły wprowadzeniu STIR – Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej, o którym już wcześniej pisaliśmy tutaj.

STIR

STIR jest systemem umożliwiającym ciągłą wymianę informacji pomiędzy podmiotami z sektora bankowego i organami państwowymi w zakresie transakcji finansowych. System ten umożliwia m. in.  monitoring rachunków podmiotów kwalifikowanych, tj. rachunków należących do podmiotów innych niż osoby fizyczne. W zakres rachunków kwalifikowanych wchodzą rachunki spółek i przedsiębiorców. Monitoring ma zapewnić lepsze zwalczanie przestępstw dotyczących wyłudzania zwrotu podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy.

Blokada

Dla każdego podmiotu dokonuje się oceny ryzyka w zakresie wystąpienia zagrożenia dotyczącego wykorzystywania posiadanych rachunków bankowych do działalności związanej z wyłudzeniami skarbowymi. Jeśli w ocenie KAS takie ryzyko występuje, wtedy dokonuje się blokady danego rachunku lub rachunków bankowych. Blokada rachunku może zostać przedłużona do 3 miesięcy, jeśli wysokość należnego podatku przekracza 10.000 euro. 

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa