Aktualności

Blokada stron hazardowych w Polsce

Blokada stron hazardowych w Polsce

Rejestr nieautoryzowanych domen hazardowych

Polskie prawo hazardowe bardzo restrykcyjnie podchodzi do organizacji gier hazardowych w Internecie oraz ich promocji lub reklamy. Strony internetowe o tematyce hazardowej, które zostaną uznane za nielegalne, są blokowane i wpisywane do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych bez możliwości wcześniejszej obrony (dalej: "Rejestr").

Aby domena internetowa została wpisana do Rejestru, wystarczy, że organ antymonopolowy uzna, że dana domena służy do urządzania gier hazardowych lub jest wykorzystywana do reklamy lub promocji gier hazardowych i jest dostępna dla użytkowników Internetu łączących się z Polski w sposób niezgodny z prawem.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych, urządzanie gier hazardowych w Internecie jest co do zasady objęte monopolem państwa, co wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia lub koncesji. Sytuację utrudnia ponadto bardzo szeroka definicja reklamy i promocji hazardu, w związku z którą nawet jeśli nie oferujemy polskim użytkownikom możliwości zalogowania się na naszej stronie, to i tak może ona zostać zablokowana, jeśli zostanie uznana za promocję hazardu.

Trafiasz na listę bez uprzedzenia!

Nie jest więc trudno dostać się do Rejestru, co więcej, jeśli domena zostanie wpisana do Rejestru i zablokowana w polskiej przestrzeni internetowej, nie otrzymamy żadnego powiadomienia. Zamiast strony internetowej pod adresem danej domeny, każdy zobaczy powiadomienie od Ministerstwa, że próbuje połączyć się z nielegalną domeną.

Rejestr jest publiczny (dostępny tutaj: https://hazard.mf.gov.pl/). Liczba zarejestrowanych w nim domen szybko rośnie. W ostatnim czasie przybywa nawet 1000 domen miesięcznie. Obecnie Rejestr zawiera już ponad 41 000 domen.

Od daty wpisania domeny do Rejestru:

  1. operator telekomunikacyjny ma 48 godzin na zablokowanie dostępu do witryny,
  2. dostawca usług płatniczych jest zobowiązany do zaprzestania świadczenia swoich usług w witrynie użytkownika w ciągu 30 dni,
  3. uprawniony podmiot ma dwa miesiące na złożenie sprzeciwu do Ministra Finansów i wniosku o wykreślenie domeny z Rejestru.

Sprzeciw może wnieść podmiot urządzający gry hazardowe na stronie internetowej wykorzystującej nazwę domeny wpisanej do Rejestru, będący operatorem telekomunikacyjnym, posiadający tytuł prawny do nazwy domeny wpisanej do Rejestru lub będący dostawcą usług płatniczych.

W odpowiedzi na sprzeciw Minister może podjąć decyzję o wykreśleniu domeny z Rejestru albo o pozostawieniu jej w Rejestrze. Pozostaje wówczas droga sądowa.

Wątpliwości co do zgodności ustawy hazardowej z prawem UE

Wątpliwości budzi jednak zgodność polskiego prawa hazardowego z prawem unijnym, choćby ze względu na promowanie domen działających legalnie w innych krajach UE. Jak stwierdził TSUE "przepisy krajowe skutkujące zakazem promowania w państwie członkowskim gier losowych organizowanych zgodnie z prawem w innych państwach członkowskich stanowią ograniczenie swobody świadczenia usług" (patrz. Wyrok z dnia 2 marca 2023 r., C-695/21).

Przed podjęciem decyzji o udostępnianiu w Polsce domeny, która może zostać uznana za hazardową, warto wystąpić do ministra z wnioskiem o wydanie interpretacji. Jest to dobry sposób na zachowanie zgodności z prawem hazardowym.Ignacy Heckert

Prawnik

Ignacy Heckert

Prawnik

Ignacy Heckert

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa