Aktualności

Brak możliwości korzystania z nieruchomości a podatek

Brak możliwości korzystania z nieruchomości a podatek

14.11.2022

| Anna Kwinto

| Nieruchomości

Zespół adwokatów ds. nabywania nieruchomości informuje o wydanym w dniu 10 sierpnia 2022 roku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 311/21), w którym sąd uznał, że podwyższona stawka podatku od nieruchomości nie powinna być stosowana w sytuacji, gdy z powodu złego stanu technicznego budynku przedsiębiorca nie wykorzystuje go w prowadzonej działalności gospodarczej.

Stan faktyczny

W przedstawionym stanie faktycznym fiskus wezwał spółkę do zapłaty kwoty podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Spółka nie zgodziła się z tą decyzją wskazując, że budynki są w złym stanie technicznym, nie są użytkowane ani ujmowane w prowadzonych księgach rachunkowych. Zdaniem fiskusa, przeznaczenie budynków do rozbiórki nie wystarczało, aby uznać, że obiekty nie stanowią budynków w rozumieniu Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i tym samym nie powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Spółka zaskarżyła decyzję wskazując, że aby obiekt mógł zostać opodatkowany podatkiem od nieruchomości w stawce podwyższonej, konieczne jest spełnienie dwóch kryteriów: musi znajdować się w posiadaniu przedsiębiorcy oraz przedsiębiorca musi wykorzystać go do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka natomiast nie prowadziła działalności gospodarczej (została ona zawieszona), a sporne obiekty stanowiły ruiny dawnych obiektów przemysłowych.

Podwyższona stawka a przeszkoda w prowadzeniu działalności

Zdaniem sądu, faktycznie samo zawieszenie przez spółkę prowadzonej działalności gospodarczej nie powoduje, że znajdujących się w jej posiadaniu nieruchomości nie należy opodatkować stawką podwyższoną. Wskazał jednak, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że przedsiębiorców nie można obciążać wyższą stawką podatku od nieruchomości tylko dlatego, że przedmioty podlegające opodatkowaniu znajdują się w ich posiadaniu, podczas gdy nie służą one do faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.

Jesteś przedsiębiorcą, posiadasz nieruchomości w Polsce i zastanawiasz się, jaką stawkę podatku od nieruchomości zastosować?

Jeśli masz pytania dotyczące obowiązku opodatkowania nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, skontaktuj się z naszą Kancelarią prawa nieruchomości w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa