Aktualności

Brexit a paszportowanie działalności krajowej instytucji płatniczej do Wielkiej Brytanii – update styczeń 2019

Dostawcy usług płatniczych, którzy paszportują działalność do Wielkiej Brytanii najpóźniej w dniu 28 marca 2019 roku będą musieli zgłosić FCA zamiar kontynuowania świadczenia usług płatniczych na terenie Wielkiej Brytanii w ramach tzw. tymczasowego reżimu licencyjnego (temporary permissions regime).

Możliwość składania zgłoszeń uczestnictwa w tymczasowym reżimie licencyjnym została otwarta dla KIP w dniu 7 stycznia 2019 roku, przy czym zamknięcie możliwości składania zgłoszeń nastąpi w dniu 28 marca 2019 roku. Niedokonanie zgłoszenia oznacza brak możliwości skorzystania z reżimu tymczasowego. Zgłoszenie jest nieodpłatne, dokonuje się go on-line za pośrednictwem portalu Connect dostępnego z poziomu strony internetowej FCA.

Więcej o konsekwencjach skorzystania z reżimu tymczasowego napisaliśmy w listopadzie 2018 roku

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi w zakresie:

  • dokonywania zgłoszeń paszportowych instytucji płatniczych,
  • weryfikacji poprawności dokonanych zgłoszeń paszportowych (w tym pod kątem możliwości kontynuowania działalności w Wielkiej Brytanii począwszy od dnia 29 marca 2019 roku).


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa