Aktualności

Brexit a paszportowanie działalności krajowej instytucji płatniczej do Wielkiej Brytanii

Instytucje płatnicze, które paszportują swoją działalność gospodarczą na teren Wielkiej Brytanii będą miały możliwość kontynuowania świadczenia usług płatniczych na Wyspach. Brytyjski regulator Financial Conduct Authority (FCA) opublikował dokument, z którego wynika, że działalność wspomnianych instytucji płatniczych będzie niezagrożona również w przypadku tzw. no-deal Brexit.

Co zatem stanie się o godzinie 23:00 w dniu 29 marca 2019 roku?

Wyżej wymieniona data i godzina precyzyjnie wskazują koniec skomplikowanego procesu zwanego Brexitem. 

Podmioty, które paszportują działalność do Wielkiej Brytanii najpóźniej w dniu 28 marca 2019 roku będą musiały zgłosić FCA zamiar kontynuowania świadczenia usług płatniczych na terenie Wielkiej Brytanii w ramach tzw. tymczasowego reżimu licencyjnego (temporary permissions regime). Zgodnie z deklaracją FCA zgłoszenie ma stanowić formalność – prosty komunikat przesyłany do FCA w drodze formularza on-line. Zgłoszenie skutkować będzie przejściem na reżim tymczasowy, który z założenia obowiązywać ma do końca 2020 roku. Zgodnie z nomenklaturą FCA stanowi to tzw. Part 4a permission udzielane na podstawie the Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA).

W czasie obowiązywania tymczasowego reżimu instytucje płatnicze paszportujące działalność gospodarczą na teren Wielkiej Brytanii:

  • będą mogły kontynuować dotychczasową działalność, w zakresie wynikającym z zezwolenia uzyskanego u swojego macierzystego regulatora,
  • uzyskają od FCA tzw. „landing slot”, to jest okienko czasowe, w którym będą musiały złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia przez brytyjskiego regulatora,
  • przejdą pod pełny nadzór ze strony władz brytyjskich, w tym w szczególności pod pełny nadzór FCA.

Przejście pod skrzydła FCA w ramach reżimu tymczasowego oznacza również konieczność stosowania określonych przepisów prawa brytyjskiego. Lista regulacji, których wdrożenie przez instytucje cały czas stanowi przedmiot dyskusji FCA, PRA (Prudential Regulation Authority) oraz uczestników rynku.

Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że istnieje jeszcze szansa na dokonanie skutecznego zgłoszenia paszportowego przez podmioty, które dopiero zamierzają wejść ze swoimi produktami na rynek brytyjski.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi w zakresie:

  • dokonywania zgłoszeń paszportowych instytucji płatniczych,
  • weryfikacji poprawności dokonanych zgłoszeń paszportowych (w tym pod kątem możliwości kontynuowania działalności w Wielkiej Brytanii począwszy od dnia 29 marca 2019 roku).


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa