Aktualności

Roczne rozliczenie podatku CIT – przedłużenie terminu do 30 czerwca 2022 roku

Roczne rozliczenie podatku CIT – przedłużenie terminu do 30 czerwca 2022 roku

Zespół naszych doradców podatkowych z biura w Warszawie informuje, iż Ministerstwo Finansów zapowiada wydłużenie terminu na rozliczenie rocznego podatku CIT za ubiegły rok. Jest to pozytywna wiadomość dla spółek mających siedzibę w Polsce, mierzących się obecnie ze zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład.

Podatek CIT

CIT to podatek od dochodów osób prawnych. Podatnikami CIT są:

  • osoby prawne (między innymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie),
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (między innymi wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
  • spółki jawne mające siedzibę lub zarząd w Polsce, jeżeli wspólnikami tej spółki nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku CIT oraz podatnikach podatku PIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki,
  • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
  • podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki),
  • spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Roczne rozliczenie CIT – propozycja przedłużenia terminu do 30 czerwca 2022 roku

Polskie Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które wydłuży terminy rozliczenia rocznego podatku CIT.

Zgodnie z projektem rozporządzenia 30 czerwca 2022 roku będzie ostateczną datą na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2021 a 28 lutego 2022 r. (CIT-8, CIT-8AB),
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Kiedy zmiany wejdą w życie

Projekt rozporządzenia jest obecnie w fazie opiniowania. Nie wskazano terminu jego wejścia w życie, choć zeszłoroczna zmiana w tym przedmiocie została ogłoszona dopiero 29 marca 2021 roku. Przebieg prac legislacyjnych można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/projekt/12356456/katalog/12854654#12854654

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi prawnicy z zespołu praktyki prawa podatkowego z chęcią udzielą odpowiedzi na Państwa pytania. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa