Aktualności

Co dalej z ustawą o REIT?

Co dalej z ustawą o REIT?

Ustępujący niebawem Sejm VIII kadencji nie zdążył przeprowadzić do końca procesu legislacyjnego wielu projektów ustaw. Jedną z nich jest ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości, okrzyknięta polską ustawą o REIT. Jej projekt wpłynął do Sejmu 25 września 2018 roku. Pierwsze czytanie odbyło się 2 października 2018 roku, a następnie projekt był procedowany w sejmowej Komisji Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 17 października 2018 roku. Projekt ustawy o REIT, mimo generalnej akceptacji sejmowej Komisji, przez kolejny rok nie trafił pod dalsze obrady Sejmu w ramach drugiego czytania. Prawdopodobnie sytuacja ta nie ulegnie zmianie już do końca obecnej kadencji Sejmu. Natomiast parlament kolejnej kadencji, zgodnie z zasadą dyskontynuacji prac sejmu, będzie zajmował się projektem od początku, o ile będzie ku temu wola polityczna.

Projekt ustawy o REIT, mimo pewnych mankamentów (ograniczenie portfela inwestycji do nieruchomości mieszkalnych), był przedmiotem dużego zainteresowania na rynku kapitałowym oraz w branży nieruchomości. Przypomnijmy o tym, że wspomniana ustawa ma umożliwiać specjalnie powołanym, giełdowym spółkom akcyjnym, nabywanie dużego portfela nieruchomości mieszkalnych i ich wynajmowanie, korzystając przy tym z preferencji podatkowych w postaci:

  • stawki podatku CIT od dochodów uzyskanych przez REIT z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych w wysokości 8,5%,
  • odroczenia obowiązku podatkowego z tytułu uzyskiwanych przez REIT dochodów z najmu nieruchomości mieszkalnych, ze zbycia takich nieruchomości, ze zbycia udziałów (akcji) spółek zależnych od REIT oraz z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach spółek zależnych od REIT – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy),
  • zwolnienia akcjonariuszy REIT z podatku dochodowego od wypłacanych dywidend.

Nie wiadomo, czy Sejm kolejnej kadencji wróci do prac nad projektem ustawy o REIT, czy też może nowy rząd przygotuje kolejny projekt uwzględniający postulaty branży dotyczące objęcia ustawą o REIT nieruchomości komercyjnych.

Chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce? Skontaktuj się z naszą kancelarią.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa