Aktualności

Coraz bliżej do ustawy nowelizującej Kodeks pracy w związku z RODO

W dniu 6 listopada 2018 r. Rada Ministrów przyjęła długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 („RODO”). Pierwszy projekt ustawy zaprezentowany został przez Ministerstwo Cyfryzacji jeszcze we wrześniu 2017 roku. Obecna, już trzecia wersja projektu jest efektem szeroko zakrojonych konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Ministerstwo. Mimo tego, że RODO stosowane jest w Polsce wprost od 25 maja 2018 roku, brak ustawy dostosowującej przepisy w poszczególnych sektorach do Rozporządzenia rodzi wiele wątpliwości, chociażby w zakresie realizacji obowiązku wykazania podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 RODO czy też okresu przetwarzania danych w celu archiwizacji.

Nowelizacją zostanie objętych łącznie 186 ustaw, w tym z zakresu administracji, edukacji, prawa pracy, bankowości, ubezpieczeń i zamówień publicznych. Warto na bieżąco śledzić prace nad ustawą, ponieważ zmiany w przepisach wejdą w życie po 14 dniach od daty uchwalenia ustawy nowelizującej.

Na wejście w życie ustawy nowelizującej czekają w szczególności pracodawcy. Zmiany w Kodeksie pracy obejmują między innymi:

  1. umożliwienie pracodawcy przetwarzania danych kontaktowych kandydata przekazanych przez niego w toku postępowania rekrutacyjnego np. numeru telefonu i adresu email,
  2. umożliwienie pracodawcy przetwarzania dodatkowych danych kandydata i pracownika na podstawie jego dobrowolnej zgody (za wyjątkiem informacji o karalności), pod warunkiem, że brak zgody nie będzie stanowił podstawy do jego mniej korzystnego traktowania,
  3. umożliwienie pracodawcy przetwarzania danych biometrycznych pracownika jeżeli jest to uzasadnione ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony,
  4. zakaz prowadzenia monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach udostępnionych związkowej organizacji związkowej i ograniczenie możliwości prowadzenia monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, palarniach i stołówkach.

Zmiany w prawie pracy w praktyce oznaczają również znaczne ograniczenie możliwości prześwietlania kandydatów do pracy w ramach background screening. Firmy, które do tej pory korzystały z tego typu usług w procesie rekrutacji powinny jak najszybciej dostosować swój proces rekrutacji do nowych wymogów.

Nasza kancelaria z powodzeniem wspiera przedsiębiorców w efektywnym dostosowywaniu ich działalności do wymogów RODO, w tym w obszarze HR.Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa