Aktualności

Cyfrowy Paszport Produktu - nowe obowiązki przedsiębiorców związane z ekologią

Cyfrowy Paszport Produktu - nowe obowiązki przedsiębiorców związane z ekologią

Unia Europejska, w celu poprawy zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego, pracuj nad przyjęciem regulacji wprowadzających Cyfrowy Paszport Produktu. Takie rozwiązaniu przewiduje będące obecnie w fazie projektowania Rozporządzenie dot. Ekoprojektowania zrównoważonych produktów (dokument projektowany przez Komisję Europejską). Celem przyjęcia nowych przepisów ma być ułatwienie konsumentom wyboru produktów ekologicznych oraz wspieranie producentów w produkcji bardziej zrównoważonych produktów, a także możliwość zweryfikowania zgodności produktu z deklaracjami sprzedawców lub producentów.

Co to jest Cyfrowy Paszport Produktu?

Cyfrowy Paszport Produktu to dokument elektroniczny, który zawiera informacje o produkcie, takie jak jego skład, źródła pochodzenia, wpływ na środowisko, a także informacje o życiu produktu - w tym recyklingu i utylizacji. Co istotne dane będą gromadzone nie tylko dla gotowego produktu, ale także jego komponentów, czy też półproduktów. Wszystkie te informacje mają pomóc konsumentom dokonywać bardziej świadomych wyborów zakupowych i wybierać produkty, które są mniej szkodliwe dla środowiska. Intencją Unii Europejskiej jest to, aby ostateczny konsument mógł samodzielnie zweryfikować jaką drogę przeszedł dany produkt zanim trafił na torby konsumenta. Ma to wyeliminować praktyki tzw. greenwashingu, tj. stosowaniu wprowadzających w błąd deklaracji o ekologicznym pochodzeniu produktu.

Kto będzie zobowiązany do wystawiania Cyfrowego Paszportu Produktu?

Obowiązek będzie spoczywać na wszystkich producentach – zarówno dużych korporacjach jak i jednoosobowych produkcjach rzemieślniczych. Ponadto obowiązek tym będą objęte nie tylko produkty wytworzone w Unii Europejskiej, ale także produkty sprowadzone do UE. Obowiązek będzie ma dotyczyć branży (i) tekstyliów, (ii), opakowań, (iii) elektroniki, a także (iv) budownictwa.

Jakie obowiązki zostaną nałożone na przedsiębiorców?

Wprowadzenie cyfrowego paszportu produktu oznaczać będzie dla producentów konieczność posiadania odpowiedniej dokumentacji, która potwierdza, że ich produkty spełniają wymogi unijne. Dokumentacja ta musi być dostępna online i możliwa do ściągnięcia przez każdego użytkownika. Użytkownicy natomiast będą mogli sprawdzić online, czy dany produkt spełnia wymogi unijne oraz jakie są jego składniki.

Wprowadzenie nowych regulacji będzie wymagało od przedsiębiorców wprowadzenia zmian w procesie produkcji, wprowadzenia nowych procedur w celu zbierania i udostępniania informacji o produkcie oraz wdrożenia nowych systemów informatycznych pozwalających na obsługę Cyfrowego Paszportu Produktu. Ponadto, przedsiębiorcy będą musieli zainwestować w przeszkolenie pracowników w zakresie wymaganych zmian i nowych procedur.

Kiedy przewiduje się wprowadzenie Cyfrowego Paszportu Produktu?

Pierwsze implementacje nowych przepisów przewiduje się na rok 2026 i ma dotyczyć baterii.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa