Aktualności

Czy kryptowaluty pomagają obchodzić sankcje nałożone na Rosję Nowy komunikat KNF

Czy kryptowaluty pomagają obchodzić sankcje nałożone na Rosję Nowy komunikat KNF
10 czerwca 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała komunikat w sprawie sankcji wobec Rosji i Białorusi oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikających z polskiej ustawy AML w kontekście branży kryptowalutowej. Zdaniem KNF technologia kryptowalut (i innych walut wirtualnych) - która pozwala na zachowanie anonimowości lub przynajmniej znaczne utrudnienie identyfikacji stron transakcji i beneficjentów rzeczywistych - ułatwia różnym podmiotom obchodzenie unijnych i polskich sankcji wobec Rosji i Białorusi. 

Kim są adresaci komunikatu KNF?

Komunikat KNF z dnia 10 czerwca 2022 r. skierowany jest do wszystkich podmiotów nadzorowanych, w szczególności do:
podmiotów wpisanych do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych,
podmiotów świadczących usługi płatnicze (w tym: krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, banków) na rzecz operatorów walut wirtualnych,
podmiotów świadczących usługi finansowe na rzecz operatorów walut wirtualnych.

Jakie są oczekiwania KNF?

KNF oczekuje od podmiotów nadzorowanych, aby:
zachowały najwyższą staranność i ostrożność przy podejmowaniu i kontynuowaniu współpracy z podmiotami z branży walut wirtualnych lub dostawcami usług płatniczych lub innych usług finansowych dla takich podmiotów, w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów polskiej ustawy AML. Co istotne, podmioty obowiązane powinny stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, w tym na dokładne monitorowanie relacji biznesowych z klientami oraz wzmożoną czujność w zakresie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji,
podjęły decyzję o zakończeniu współpracy lub niepodejmowaniu relacji biznesowych, jeśli nie można wykluczyć istnienia powiązań klientów lub transakcji z Federacją Rosyjską lub Republiką Białorusi, lub z transakcjami przeprowadzanymi w imieniu lub na rzecz osób powiązanych z tymi krajami.
Nasz zespół jest do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań. 


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa