Aktualności

Instytucje płatnicze: Czy nieaktywna MIP musi składać raporty do KNF

Instytucje płatnicze: Czy nieaktywna MIP musi składać raporty do KNF

Zgodnie z art. 117r ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.) MIP przekazuje KNF informacje kwartalne i roczne o łącznej wartości i liczbie wykonanych transakcji płatniczych. Musi to zrobić odpowiednio do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał oraz do 31 stycznia następnego roku. Zgodnie z ust. 2 przepisu dotyczy to także sytuacji , gdy MIP w danym okresie nie wykonała żadnej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą w charakterze MIP w danym okresie miała zawieszoną działalność gospodarczą.

Jeżeli zatem liczba przeprowadzonych przez MIP transakcji w danym okresie wynosi 0, minął dany kwartał lub skończył się rok, a działalność gospodarcza MIP nie była zawieszona, informacje i tak muszą być złożone. Można to zrobić poprzez prosty formularz udostępniony na stronach KNF. Trzeba pamiętać, że niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie obowiązku może stanowić podstawę do zastosowania przez KNF sankcji w tym kar pieniężnych a nawet zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług płatniczych w charakterze MIP.

KNF wezwie do złożenia spóźnionych informacji, lecz może wyznaczyć w tym celu bardzo krótki, np. 3-dniowy termin, którego niedochowanie może narazić MIP na odpowiedzialność. Wyraźnie widać, że należy prowadzić statystykę transakcji i mieć te dane pod ręką, żeby przekazywać informacje jeszcze dobrowolnie, tj. w ustawowym terminie.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa