Aktualności

Czy platformy kryptowalut są zgodne z prawem w Polsce?

Definicja wirtualnej waluty obejmująca m. in. kryptowaluty została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa AML), która weszła w życie dnia 13 lipca 2018 r. Od 2019 r. ta sama definicja jest stosowana w przepisach dotyczących podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 2.1.12 ustawy AML, podmioty prowadzące działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie: (i) wymiany między wirtualnymi walutami i środkami płatniczymi, (ii) wymiany między wirtualnymi walutami, (iii) pośrednictwa w wymianie o których mowa w literze (i) lub (ii) oraz (iv) prowadzenie rachunków stanowiących zbiór utrzymywany w formie elektronicznej, identyfikujący dane umożliwiające osobom uprawnionym korzystanie z jednostek waluty wirtualnej, w tym prowadzenie transakcji ich wymiany, uważane są za podmioty zobowiązane w rozumieniu polskiej ustawy AML, ze wszystkimi tego konsekwencjami (procedura KYC – Know Your customer, analiza SAR – Suspicious Activity Report, itp.).

Zgodnie z oświadczeniem KNF-u z dnia 6 czerwca 2018 r. odnoszącym się do działalności platform kryptowalut w Polsce:

  1. jako, że w polskim systemie prawnym nie istnieją przepisy zabraniające prowadzenia platform kryptowalut, należy zakładać, że działalność platform kryptowalut oraz handel kryptowalutami nie będą zabronione. W związku z tym działanie platform kryptowalut jest zgodne z prawem, jednakże:
  2. operacje w obrębie platform kryptowalut muszą być zgodne z ustawą AML / CFT,
  3. platformy kryptowalut winny zwracać szczególną uwagę na zobowiązania dotyczące środków KYC / CDD – Customer Due Diligence / zabezpieczeń finansowych, w szczególności, za każdym razem powinny ustalić źródło środków finansowania. Jeżeli spełnienie takich obowiązków nie jest możliwe (Art. 41.1 ustawy AML), platforma kryptowalut powinna: (i) nie prowadzić żadnych relacji biznesowych, (ii) nie przeprowadzać transakcji okazjonalnych, (iii) nie przeprowadzać transakcji za pośrednictwem konta bankowego, (iv) zakończyć stosunki handlowe,
  4. obsługa platform kryptowalut może wymagać uzyskania licencji dostawcy usług płatniczych (PSD2), w szczególności w zakresie: (i) prowadzenia rachunków płatniczych (portfeli wirtualnych) oraz (ii) wykonywania transakcji płatniczych, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych,
  5. KNF wprowadził program typu "piaskownica" o nazwie "Innovation Hub", który może być wykorzystywany przez platformy kryptowalut do określania odpowiednich przepisów prawa, a także do konstruowania operacji w taki sposób, aby były zgodne z prawem.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi w zakresie:

  • strukturyzowania podmiotów z branży FinTech / kryptowalut,
  • przygotowania dokumentacji AML / CFT i wdrożenie przepisów AML / CFT u podmiotów zobowiązanych,
  • uzyskania licencji operatora PSD2 / dostawcy usług płatniczych zarówno dla zwykłej (dużej) instytucji płatniczej, jak i małej instytucji płatniczej,
  • reprezentacji przed KNF-em.


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa