Aktualności

Czy warto już teraz wystąpić o Wiążącą Informację Stawkową?

Czy warto już teraz wystąpić o Wiążącą Informację Stawkową?

Od 1 listopada 2019 roku w ustawie o VAT pojawiła się nowa instytucja – Wiążąca Informacja Stawkowa. Swoją konstrukcją przypomina ona wcześniej już funkcjonujące: Wiążącą Informację Akcyzową (WIA), czy Wiążącą Informację Taryfową (WIT), stosowaną w prawie celnym.

Podatnicy mogli występować z wnioskiem o wydanie WIS już od 1 listopada 2019 r., przy czym WIS będzie dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

  • Nomenklatury scalonej (CN),
  • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) 

oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek tego podatku.

Takie rozwiązanie ma umożliwić zapoznanie się przez podatników z nowym systemem i wcześniejsze otrzymanie istotnych dla nich informacji nt. opodatkowania towarów i usług w nowych realiach.

Otrzymanie WIS, które potwierdzi lub wskaże nam jaka stawka w VAT jest właściwa jest szczególnie istotne dla podmiotów, którzy produkują lub sprzedają towary lub świadczą usługi stosując stawki obniżone (np. branża spożywcza). Wcześniejsze otrzymanie WIS pozwoli na płynne i bezpieczne przejście ze starej matrycy stawek do nowej, posiadają jednocześnie pewność co do stosowania stawki w nowej matrycy.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa