Aktualności

Czy wierzyciel spadkobiercy może zaskarżyć odrzucenie spadku

Czy wierzyciel spadkobiercy może zaskarżyć odrzucenie spadku

Odrzuciłeś spadek i obawiasz się, że zwrócą się do ciebie twoi wierzyciele? Skontaktuj się z Kancelarią – pomożemy ci!

Odrzucenie spadku przez spadkobiercę może służyć uniknięciu spłaty jego długów. Nie chodzi o długi spadkowe, ale o długi samego spadkobiercy. Spadkobierca wie, że odziedziczony spadek może zostać zajęty przez jego własnych wierzycieli i zdecydować się na odrzucenie spadku po to, by nie trafił do wierzycieli, ale powiększył udziały spadkowe innych spadkobierców. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem w sytuacji, gdy wierzyciele spadkobiercy dowiedzą się o odrzuceniu spadku, będą mogą zaskarżyć tą czynność jako dokonaną w celu uniemożliwienia zaspokojenia ich wierzytelności.

Przed odrzuceniem spadku należy zatem rozważyć wszystkie za i przeciw, co często nie jest taką łatwą sprawą. Nasi prawnicy do spraw spadkowych pomogą ci w wyborze najkorzystniejszej opcji, która w możliwie najlepszy sposób zabezpieczy twoje interesy. Skontaktuj się z nasza kancelarią: info@dudkowiak.com.

W jaki sposób wierzyciel może żądać uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne?

Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, których wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, zgodnie z prawem może żądać uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne w stosunku do niego. Jest to szczególny przypadek skargi pauliańskiej, czyli powództwa, w którym wierzyciel zaskarża czynność prawną swojego dłużnika jako dokonaną w celu uniemożliwienia zaspokojenia jego należności. Zaskarżenie odrzucenia spadku możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do wierzytelności, które istniały w chwili odrzucenia spadku przez spadkobiercę; nie dotyczy wierzytelności powstałych później.

Możliwość zaskarżenia przez wierzycieli odrzucenia spadku jest ograniczona w czasie. Mogą oni zaskarżyć tą czynność w terminie 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o odrzuceniu spadku, jednak nie później niż przed upływem 3 lat od odrzucenia spadku. Dopiero więc po trzech latach od odrzucenia spadku możliwość zaskarżenia tej czynności ustanie.

W toku postępowania sądowego zainicjowanego przez wierzyciela niezbędna może okazać się pomoc adwokata, który może reprezentować spadkobiercę w toku całej sprawy, także na etapie przedsądowym.

Czy spadkodawca może zabezpieczyć zadłużonego spadkobiercę przed wierzycielami?

Spadkodawca, który ma wiedzę, że jeden z jego spadkobierców ustawowych posiada wiele długów, może sporządzić testament, w którym pominie tego spadkobiercę, a do całości spadku powoła inne osoby. Wierzyciele spadkobiercy mogą zaskarżyć tylko odrzucenie spadku dokonane przez spadkobiercę (dłużnika), ale nie mają możliwości zakwestionowania woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie. 

Inną opcją zabezpieczenia spadku przed wierzycielami spadkobiercy ustawowego jest zawarcie z nim umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Wierzyciele spadkobiercy nie mają możliwości zakwestionowania takiej umowy w drodze skargi pauliańskiej.

Wszelkie informacje dotyczące opisanych wyżej zagadnień wyjaśnią nasi prawnicy specjalizujący się w prawie spadkowym.Marta Oleśkowska

Prawnik

Marta Oleśkowska

Adwokat, Counsel

Marta Oleśkowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa