Aktualności

Danina solidarnościowa w wyjaśnieniach Ministra Finansów

Danina solidarnościowa w wyjaśnieniach Ministra Finansów

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowe świadczenie publiczne o nazwie „danina solidarnościowa”, której zasady naliczania i poboru zostały uwzględnione w art.30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej dotyczy osób fizycznych, którzy osiągnęli dochody opodatkowane: wg skali podatkowej (z pracy, emerytury, kontraktów menadżerskich z wyłączeniem specyficznych dochodów na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania), dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej stawką 19%, dochody z niektórych zysków kapitałowych, dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC).

Dochody z ww. tytułów sumuje się. Następnie od takiej sumy dochodów odejmuje się kwoty pomniejszające dochody oraz 1 000 000 zł, ponieważ opodatkowana (a tak właściwie obciążona daniną) jest nadwyżka dochodów ponad 1 000 000 zł). Ponadto, od tak obliczonej podstawy daniny solidarnościowej odejmuje się również proporcjonalnie podatek dochodowy zapłacony za granicą, jeśli taki dochód wchodził w skład sumy dochodów. Należy przy tym uwzględnić umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4% ww. podstawy. Pierwszy raz obowiązek zapłaty wystąpi do 30 kwietnia 2020 roku. Oprócz samej zapłaty, będzie trzeba złożyć stosowną deklarację (DSF-1) do właściwego dla osoby fizycznej obciążonej tą daniną urzędu skarbowego. Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa