Aktualności

Przeterminowane długi firm rosną szybciej niż przed pandemią

Przeterminowane długi firm rosną szybciej niż przed pandemią

Wskutek pandemii o 1/3 zwiększyło się tempo, w którym narastają przeterminowane długi firm. Problemem zaległości finansowych dotyczy niemal całej gospodarki. Jednak w największym stopniu obejmuje handel, przemysł i budownictwo.

Z ostatnich danych BIG InfoMonitora wynika, że przeterminowane długi firm wynoszą 38,5 mld zł. Oznacza to wzrost o 12 proc. (4,1 mld zł) w ciągu roku.

Tempo przyrostu zaległych należności przedsiębiorstw zwiększyło się. W pierwszym półroczu od pojawienia się koronawirusa (marzec – wrzesień 2020) narosło ich bowiem 1,2 mld zł. Przed pandemią przeterminowane zobowiązania firm rosły w tempie nie większym niż 9 proc. rocznie.

 

Coraz większe przeterminowane długi firm

Problem nieuregulowanych należności wobec banków i kontrahentów dotyczy 5,7 proc. polskich podmiotów gospodarczych. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 1 proc. – do 324 tys.

To mniej niż na początku ery COVID-19. Wówczas przez pierwsze sześć miesięcy przybyło niecałe 6 tys. przedsiębiorstw, które nie regulują zobowiązań na czas.

Co ciekawe odsetek niesolidnych płatników w gospodarce zmniejszył się. Wcześniej wynosił bowiem 5,9 proc. Jednak poprawa jest efektem wyłącznie większej bazy odniesienia, czyli wzrostu liczby nowo zarejestrowanych podmiotów.

Przeterminowane długi przedsiębiorstw nie rozprzestrzeniają się więc gwałtownie. Aczkolwiek narastają problemy firm, które już komuś nie zapłaciły. Dlatego ryzyko współpracy z podmiotami, które mają kłopoty finansowe, jest większe niż przed pojawieniem się COVID-19 – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitora.

Spośród 18 analizowanych sektorów gospodarki poprawa nastąpiła jedynie w edukacji. W pozostałych przeterminowane długi firm wzrosły. W największym stopniu dotknęło to firm działających w obszarze:

  • wytwarzania i zaopatrywania w energię, gaz, gorącą wodę (134 proc.),
  • obsługi rynku nieruchomości (29 proc.),
  • budownictwa i rolnictwa (po 16 proc.),
  • przemysłu (15 proc.).

Należności firm z sektora działalności naukowej i technicznej, do której zalicza się m.in. kancelaria prawna i biuro księgowe, wzrosły o 10 proc.

 

Branże z największymi zaległościami finansowymi

Jednak najbardziej zadłużonymi branżami pozostają (w mld zł):

  • handel – 8,9,
  • przemysł – 6,86,
  • budownictwo – 6,11.

Te trzy sektory zdecydowanie wyróżniają się na tle pozostałych. Łącznie odpowiadają za ponad połowę zaległości finansowych.

Przy czym największe prawdopodobieństwo trafienia na kontrahenta niepłacącego w terminie występuje w transporcie. W tej branży 8,9 proc. firm ma problem z zaległymi zobowiązaniami. Na drugim miejscu plasuje się gospodarka ściekami i odpadami (8,3 proc.). Niechlubne podium uzupełnia górnictwo (8,1 proc.).Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa