Aktualności

Dobrodziejstwo inwentarza

Dobrodziejstwo inwentarza

Zgodnie z Kodeksem cywilnym spadkobierca nabywa spadek z momentem śmierci spadkodawcy. Spadkobierca w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci spadkodawcy oraz tytule do dziedziczenia, winien złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe) lub z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe), bądź też o jego odrzuceniu.

W sytuacji, gdy spadkobierca nie złoży w terminie 6 miesięcy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, z mocy prawa nabywa on spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, iż spadkobierca nabędzie całą masę spadkową – zarówno aktywa jak i pasywa, jednak za długi spadkowe będzie odpowiadał jedynie do wysokości ustalonego w wykazie inwentarza lub spisie inwentarza stanu czynnego spadku, a więc ewentualne długi spadkowe zostaną zaspokojone do wysokości wartości spadku. W konsekwencji, w najgorszym wypadku spadkobierca po prostu nic nie otrzyma ze spadku, jednak jego majątek własny nie będzie narażony na uszczerbek.Martyna Dudkowiak

Prawnik

Martyna Dudkowiak

Adwokat

Martyna Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa