Aktualności

Dotkliwe kary dla instytucji pożyczkowych

Prezes UOKiK nałożył kary w łącznej wysokości 1,65 mln złotych na dwie firmy pożyczkowe. Powodem było stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych przez oba podmioty. Obie firmy wprowadzały w błąd klientów w reklamach oferowanych produktów finansowych.

W ocenie UOKiK, reklamy prezentowane przez ukarane firmy pożyczkowe propagowały odbiegający od rzeczywistości obraz oferowanych pożyczek. Głównymi zarzutami przemawiającymi za nałożeniem kar były:

  • niezamieszczenie w reklamach wszystkich warunków koniecznych do uzyskania promocji
  • nieprawdziwa wysokość RRSO (741,82% podczas gdy w rzeczywistości było to 2333,95%)
  • nieprawidłowe naliczanie odsetek
  • brak informacji o pośrednictwie i nazwie kredytodawcy (jedna z ukaranych firm oferowała pożyczki jako pośrednik)

Oba ukarane podmioty odwołały się od decyzji.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa