Aktualności

Dyrektywa DAC7 od 1 lipca 2024 r. – nowe przepisy dotyczące raportowania sprzedaży na platformach cyfrowych

Dyrektywa DAC7 od 1 lipca 2024 r. – nowe przepisy dotyczące raportowania sprzedaży na platformach cyfrowych

07.03.2024

| Anna Kwinto

| IT / E-commerce

W obliczu dynamicznego rozwoju gospodarki cyfrowej, unijna legislacja stale dąży do ulepszenia mechanizmów kontroli i regulacji. Właśnie w tym kontekście pojawia się dyrektywa DAC7 – istotny element umacniania transparentności działalności e-commerce, który od 1 lipca 2024 r. wejdzie w życie w Polsce, wprowadzając nowe obowiązki dla platform cyfrowych i ich użytkowników.

Nowe obowiązki sprawozdawcze

Rola platform cyfrowych w codziennym życiu konsumentów nieustannie wzrasta, a odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie transakcji przybiera na wadze. Dyrektywa DAC7 niesie za sobą szereg wymogów raportowania informacji. Dane, które operatorzy będą musieli zgromadzić i przekazać organom skarbowym, dotyczą okresu począwszy od 1 stycznia 2023 r. i obejmują zarówno wynajem nieruchomości, usługi świadczone osobiście, jak i sprzedaż towarów.

Przepisy precyzują, że raportowaniu podlegają osoby, których działalność przekracza 30 transakcji w czasie roku lub uzyskują przychody na poziomie przewyższającym 2000 euro. Operatorzy platform dystrybucyjnych będą zobowiązani do pozyskiwania szczegółowych danych osobowych użytkowników, w tym danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, data urodzenia, NIP).

Kogo obejmą nowe przepisy?

Zmiany wywierają bezpośredni wpływ na szerokie spektrum podmiotów działających w sferze e-commerce. Dotyczą one zarówno ugruntowanych graczy rynkowych takich jak OLX, Booking, czy Vinted, jak i małych przedsiębiorców korzystających z rozwiązań cyfrowych do promowania i sprzedaży swoich produktów czy usług. Zasadnicza zmiana polega na konieczności rejestrowania i przekazywania szczegółowych informacji o użytkownikach i ich operacjach handlowych.

Przedsiębiorcy powinni się przygotować

Wobec nadchodzących regulacji, przedsiębiorcy i operatorzy platform muszą zrewidować oraz zoptymalizować swoje strategie i mechanizmy raportowania. Konieczne stanie się wprowadzenie adekwatnych procedur, które zapewnią zgodność z nowymi przepisami. Z uwagi na to, że obowiązki będą miały charakter wsteczny, działania przygotowawcze powinny zostać podjęte z należytą starannością i wyprzedzeniem.

W dzisiejszym artykule omówiliśmy główne aspekty dyrektywy DAC7, przybliżając jej istotę i wytyczne, jakie stawia przed podmiotami rynku e-commerce. Zachęcamy do śledzenia najnowszych informacji i analiz dotyczących tej unijnej regulacji - świadomość nadchodzących zmian to pierwszy krok do wdrożenia efektywnych rozwiązań na przyszłość.

Powyższy artykuł przedstawia jedynie ogólne informacje i nie stanowi porady prawnej. W razie potrzeby konsultacji i poszukiwania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z ekspertami w dziedzinie prawa podatkowego i regulacji e-commerce.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa