Aktualności

Dyrektywa Omnibus

W Radzie oraz Parlamencie europejskim trwają pracę nad tzw. dyrektywą „Omnibus”, która ma być jednym z filarów „nowego ładu dla konsumentów”. Warto śledzić postępy w pracach nad dyrektywą jako, że jej wejście w życie istotnie wpłynie na funkcjonowanie platform e-commerce. 

Ustawodawca unijny projektując dyrektywę Omnibus stawia sobie za cel:

 • Zwiększenie przejrzystości zakupów w sieci.
  • Sprzedawcy mieliby w przejrzysty sposób informować czy sprzedaż realizowana będzie przez przedsiębiorstwo czy osobę prywatną, a w konsekwencji powiadomić czy transakcja będzie objęta ochroną prawno-konsumencką.
  • Obowiązkiem sprzedawcy miałoby być również informowanie o kryteriach pozycjonowania ofert, np. o wykupieniu wyższej pozycji w wyszukiwarce produktów,
 • Wprowadzenie ułatwień w indywidualnym dochodzeniu roszczeń.
  • Jeśli konsument dozna uszczerbku w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych, np. agresywnego marketingu, będzie mógł rozwiązać umowę i domagać się odszkodowania,
 • Wprowadzenie ochrony konsumentów przy usługach cyfrowych nieodpłatnych a świadczonych w zamian za podanie danych osobowych.
  • W przypadku usług świadczonych w zamian za dane osobowe konsumenci mieliby uzyskać takie same prawa jak w przypadku umów odpłatnych zawieranych przez internet, np. prawo do odstąpienia od umowy, 
 • Ograniczenie i ściślejszą regulację sprzedaży na pokazach i w domach konsumentów.
 • Eliminowanie zjawiska podwójnych standardów produktu, tj. wprowadzania do kilku krajów identycznego (brandu / marki) towaru, który to jednak, w wybranych krajach, różni się składem lub właściwościami.

Drugim elementem „nowego ładu dla konsumentów” jest regulacja dotycząca tzw. powództw przedstawicielskich o której będziemy pisać w najbliższych dniach. Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa