Aktualności

Dziś Sejm zadecyduje kto będzie korzystał z wolnego dnia 12 listopada.

1 godzinę i 36 minut- tyle czasu wystarczyło, by Sejm przyjął zgłoszoną w dniu 22 października Ustawę ustanawiającą dzień 12 listopada 2018 r. świętem narodowym z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Sposób procedowania propozycji wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy na dwa tygodnie przed planowaną jego datą wprowadził wielu przedsiębiorców w stan zdumienia i niepokoju.

Skutkiem takiej ekspresowej legislacji jest ustawodawcza niedbałość, która doprowadziła, wbrew intencji rządzących, do pozbawienia prawa do skorzystania z dodatkowego dnia wolnego 2 mln pracowników handlu. Należy bowiem zauważyć, że pojęcie ,,święta” zostało zdefiniowane w Ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zgodnie z którą ,,świętem”: są “dni wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy”. Ustawa ta zawiera zamknięty katalog dni wolnych od pracy, który co oczywiste nie obejmuje dnia 12 listopada. W konsekwencji, zasady świadczenia pracy w dniu 12 listopada regulują przepisy ogólne Kodeksu pracy, który między innymi, dopuszcza wykonywanie pracy w dni świąteczne w przypadku pracy zmianowej, która jest udziałem większości placówek handlowych. Uwzględniając inne ograniczenia, w obecnym kształcie omawiana Ustawa zakłada, że w dniu 12 listopada do pracy pójdą pracownicy:

 • handlu,
 • opieki zdrowotnej i aptek, 
 • inni, jeżeli Kodeks pracy dopuszcza ich pracę w święta (np. w transporcie i komunikacji, w zakładach hotelarskich i gastronomii, w razie pracy zmianowej). 

Projekt Ustawy trafił do Senatu, gdzie wprowadzono do niego poprawki, w tym tę najistotniejszą, która wprowadza ograniczenia handlu – w kształcie, jaki obowiązuje w część niedziel. W dniu dzisiejszym Ustawa wraca do Sejmu, pozostawiając w niepewności przedsiębiorców, którzy nadal nie wiedzą, czy ich sklepy w dniu 12 listopada pozostaną otwarte.

Abstrahując od chaosu, jaki zapanował na skutek tej klasycznie złej legislacji, wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego będzie miało wymierne skutki dla biznesu:

 • błyskawiczny i nieprzemyślany proces legislacyjny usuwa pewność i przewidywalność prawa i nie pozwala przedsiębiorcom na przygotowanie się do nowych regulacji (w kontekście chociażby zaplanowania grafików pracy, harmonogramów dostaw, logistyki);
 • pracownikom, którzy pójdą w dniu 12 listopada do pracy trzeba będzie oddać dzień wolny w okresie rozliczeniowym obejmującym listopad lub zapłacić wynagrodzenie i dodatek- w tym ostatnim przypadku, koszty zamiany 12 listopada ze zwykłego dnia na święto będą liczone w poszczególnych firmach w setkach tysięcy złotych;
 • pracodawcy będą zmuszeni do zweryfikowania grafików – wymiar czasu do przepracowania w okresie rozliczeniowym obejmującym listopad br. musi zostać obniżony o 8 godzin, co może spowodować:
  • konieczność zlecania pracy w nadgodzinach nadliczbowych w innych dniach,
  • konieczność przeliczenia i wyrównania ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypłaconych już pracownikom w bieżącym roku;
 • nieczynne maja być szkoły, przedszkola, żłobki, placówki administracji publicznej oraz sądy, co utrudni opiekę nad dziećmi pracowników dla których dzień 12 listopada będzie dniem pracującym i może spowodować opóźnienia w rozpoznawaniu spraw zawisłych przed organami;
 • sytuacja ta generuje ryzyko braku możliwości dotrzymania zobowiązań umownych.

Ustawa po przejściu przez parlament trafi jeszcze do prezydenta, jednakże jego rzecznik już zapowiedział, że Andrzej Duda ustawę podpisze.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa