Aktualności

Faktury tylko do paragonów zawierających NIP kontrahenta

Faktury tylko do paragonów zawierających NIP kontrahenta

Nowelizacja ustawy o VAT, która trafiła do podpisu Prezydenta zakłada, że przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika VAT będzie można wystawić się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.

Nowe przepisy również przewidują sankcje związane z wystawianiem faktur do paragonów bez NIP-u. W takim przypadku, organ podatkowy może ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Powyższe przepisy nie znajdują zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych.

Celem wprowadzenia powyższych zmian jest wyeliminowanie praktyki „skupowania” lub „zbierania” przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i będących jednocześnie podatnikami VAT-u paragonów od osób prywatnych. Z reguły proceder taki ma miejsce pod sklepami (głównie budowlanymi). Następnie przedsiębiorca- podatnik z „uzyskanym” paragonem udaje się do kasy i prosi o wystawienie faktury na jego firmę na podstawie przedstawionego przez niego paragonu. W ten sposób posiada on dodatkowe koszty i VAT naliczony.

Pomysł ustawodawcy jest szczytny, ale pozostaje pytanie, czy przyjęte środki są adekwatne do opisanego zjawiska. W praktyce niewiele kas fiskalnych posiada dodatkowo opcję wpisania NIP-u kontrahenta na paragonie. Spowoduje to więc w dużym stopniu eliminację możliwości korzystania na rzecz podatników wystawiania faktur do wystawionych wcześniej paragonów. Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2020 roku.

Należy dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, że w tym roku jest to kolejna zmiana w zakresie prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych. Na mocy poprzedniej ustawy nowelizującej VAT i nowego Rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych wprowadzono stopniową wymianę dotychczasowych kas na kasy online, obowiązek zapoznania użytkownika kas z zasadą ich obsługi i konsekwencjami prawnymi z tym związanymi, który musi być pisemnie potwierdzony przez użytkownika wg określonego wzoru, zmianę oznaczeń literowych stawek.

W kolejce w parlamencie czekają kolejne zmiany, które mogą być dla podatników istotne: obowiązkowy split payment do niektórych transakcji i wymiana matryc stawek w podatku VAT.

Od 1 kwietnia 2020 roku będzie możliwość wystawiania faktur tylko do paragonów, które zawierają NIP kontrahenta. Może to się więc wiązać z niedogodnościami lub w przypadku, gdy kasa fiskalna nie posiada takiej możliwości, brakiem wystawienia takiej faktury.Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa