Aktualności

Indywidualny rachunek podatkowy służący do zapłaty podatków już od stycznia 2020 roku

Indywidualny rachunek podatkowy służący do zapłaty podatków już od stycznia 2020 roku

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2020 roku zapłata: PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności budżetu państwa na indywidualny rachunek podatkowy będzie obowiązkiem podatnika. W rezultacie, od 1 stycznia 2020 roku wpłat nie będzie można dokonywać zapłat ww. podatków za pośrednictwem rachunków urzędów skarbowych.

Co istotne, numer takiego rachunku podatnik ma obowiązek samemu wygenerować za pomocą generatora umieszczonego na stronie.  Przy pomocy tego rachunku nie będzie można regulować innych podatków, np. akcyzy, czy PCC. W stosunku do nich będą obowiązywać dotychczasowe konta bankowe.

Sam mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków, wg wzoru: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX, gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyjesz NIP,
 • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków

Ministerstwo Finansów podaje następujące korzyści wynikające z opłacania podatków za pomocą mikrorachunku:

 • w wygodny i prosty sposób mikrorachunek umożliwi zapłatę PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy bez potrzeby wybierania oddzielnych rachunków,
 • szybko będzie można sprawdzić numer mikrorachunku podatkowego w każdym miejscu i czasie,
 • w przypadku przeprowadzki lub zmiany siedziby podatnik będzie posługiwał się tym samym mikrorachunkiem,
 • nie będzie potrzeby szukania obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i przez to ograniczona zostanie liczba omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
 • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej uzyska się potrzebne zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Niemniej jednak, należy bezwzględnie pamiętać, o tym ażeby: przed 1 stycznia 2020 roku wygenerować mikrorachunek (względnie do pierwszej płatności podatku w nowym roku) oraz od nowego roku opłacać ww. podatki tylko na mikrorachunekMieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa