Aktualności

Joint Venture w transakcji M&A a kontrola koncentracji w Polsce

Joint Venture w transakcji M&A a kontrola koncentracji w Polsce

Zgłoszenie koncentracji w Polsce

Polska lub eksterytorialna transakcja M&A może podlegać zgłoszeniu do polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli przekroczone zostały tzw. progi obrotu przedsiębiorstw uczestniczących, tj.:

  • globalnie - 1 miliard euro lub
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 50 milionów euro.

Formy koncentracji podlegające zgłoszeniu

Obowiązek zgłoszenia koncentracji dot. transakcji polegających na:

  • połączeniu (np. połączenie dwóch samodzielnych spółek)
  • przejęciu (np. nabycie udziałów lub przejęciu kontroli spółką)
  • nabyciu części mienia innego przedsiębiorcy, jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 milionów euro,
  • a także polegających na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy (joint venture).

Wspólny przedsiębiorca a kontrola koncentracji

Ocena transakcji M&A pod kątem kwalifikacji czy w tej ramach doszło do utworzenia wspólnego przedsiębiorcy (joint venture) potrafi być problematyczna. Wynika to z faktu, iż w Polsce (w przeciwieństwie do przepisów prawa UE) brak jest wymogu aby joint venture "pełniło w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego". W konsekwencji do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów należy zgłosić wszelkie JV, tj. również takie, które np. będą miały przymiotu samodzielności. Dotyczy to np. JV które będą prowadziły produkcję tylko i wyłącznie na rzecz podmiotów powiązanych, będą miały profil wyłącznie koordynacyjny albo zostaną powołane wyłącznie do celów sfinansowania wspólnego przedsięwzięcia.
Szeroka interpretacja pojęcia wspólnego przedsiębiorstwa w polskim prawie monopolowym powoduje liczne problemy kwalifikacyjne przy okazji wieloetapowych transakcji M&A w których na jednym z etapów powstaje JV (np. przy wykupach lewarowanych). Sprawy takie wymagają indywidualnej oceny, ewentualnie konsultacji przed-zgłoszeniowej z UOKiK.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa