Aktualności

Kasyno w Polsce

Kto może założyć kasyno w Polsce?

Założenie kasyna na terenie Polski wiąże się ze spełnieniem szeregu wymogów przewidzianych w ustawie o grach hazardowych. Są to między innymi, wymogi odnoszące się zarówno do formy prawnej spółek urządzających gry hazardowe jak również kryteria bezpośrednio dotyczące udziałowców (akcjonariuszy) tych spółek.

Forma prawna podmiotu urządzającego gry hazardowe w kasynach

Zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych prowadzić działalność polegającą na urządzaniu gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na automatach może wyłącznie podmiot gospodarczy w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mający siedzibę na terytorium Polski.

Od tej reguły istnieje wyjątek, zgodnie z którym tę działalność na terenie Polski mogą także prowadzić spółki mające siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego UE lub EFTA, pod warunkiem utworzenia  na terytorium Polski oddziału albo ustanowienia przedstawiciela.

Przedstawicielem może być prowadząca na terytorium Polski działalność gospodarczą osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium RP, która jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zarządzie której przynajmniej jeden z członków jest w stanie komunikować się w języku polskim w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków przedstawiciela. Do obowiązków przedstawiciela należy, między innym, przechowywanie dokumentacji, dotyczącej działalności w zakresie prowadzonych gier hazardowych.

Wymogi co do obywatelstwa/siedziby udziałowców (akcjonariuszy) spółek prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych w kasynach gry

W zależności od lokalizacji siedziby spółki prowadzącej działalność w zakresie gier hazardowych w kasynach gry ustawa określa różny zakres wymogów, które muszą spełniać udziałowcy (akcjonariusze) tych spółek.

Jeżeli spółka ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jej udziałowcy (akcjonariusze) będący osobami fizycznymi mają posiadać obywatelstwo RP lub państwa członkowskiego UE lub EFTA, natomiast udziałowcy (akcjonariusze) będące osobami prawnymi mają mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE (w tym Polski) lub EFTA.

Jeżeli spółka prowadząca kasyno gry ma siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego UE albo EFTA, wówczas wymogów co do obywatelstwa/siedziby jej udziałowców (akcjonariuszy) ustawa nie przewiduje.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa