Aktualności

Komisja Europejska jako naczelny organ ochrony zasad konkurencji Unii Europejskiej

Komisja Europejska jako naczelny organ ochrony zasad konkurencji Unii Europejskiej

Komisja Europejska (KE) wraz z krajowymi organami ochrony konkurencji (np. polskim Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów) bezpośrednio egzekwuje przestrzeganie unijnych zasad konkurencji, m. in. tych zawartych w artykułach 101-109 Traktatu o funkcjonowaniu UE (TFUE). Komisja Europejska swoje statutowe zadania z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta wykonuje przede wszystkim przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji. Należy wskazać, iż działania w ramach wyżej opisanej ochrony podejmowane są przede wszystkim aby usprawnić funkcjonowanie unijnych rynków i jednocześnie zagwarantować wszystkim przedsiębiorstwom jednakowe i sprawiedliwie warunki konkurowania. Forma wykonywania ochrony ma przynieść szczególne korzyści konsumentom, przedsiębiorstwom, a także całej europejskiej gospodarce.

W ostatnim czasie działania podejmowane w ramach ochrony zasad konkurencji przez KE stały się przedmiotem szczególnej debaty publicznej, na kanwie grzywny w wysokości 4,34 mld euro nałożonej przez KE na Google za naruszenie unijnych przepisów o ochronie konkurencji. Choć grzywna ta nie jest pierwszą nałożoną na Google, jest to dotychczas najwyższa nałożona grzywna na firmę w historii funkcjonowania KE.

Omawiana grzywna została nałożona na Google,  gdyż w opinii KE Google faworyzuje swoje aplikacje w systemie operacyjnym Android (najpopularniejszy system operacyjny wśród smartphonów), m. in. poprzez korzystnie z nielegalnych metod wiązania ze sobą aplikacji, wymuszając na użytkownikach instalację większej ilości tych aplikacji (np. aby móc uzyskać dostęp do aplikacji Google Play należy zainstalować przeglądarkę Google Chrome).

Google zapowiedziało, iż odwoła się od decyzji Komisji Europejskiej, co niewątpliwie przedłuży całe postępowanie o kilka lat.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa