Aktualności

Komunikat GIIF w sprawie oceny ryzyka instytucji obowiązanej

Komunikat GIIF w sprawie oceny ryzyka instytucji obowiązanej

Nowy komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Zespół ekspertów ds. bankowości i usług płatniczych informuje, iż w dniu 14 stycznia 2022 roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej (dalej: „GIIF”) wydał komunikat numer 36 w oceny ryzyka instytucji obowiązanej.

Zgodnie z art. 27 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021, poz. 1132, dalej: „UAML”), instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej.

GIIF zwraca szczególną uwagę na obowiązek udokumentowania rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego oceny. Zasady dokumentowania ryzyka powinny zostać opisane w wewnętrznej procedurze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu („procedura AML”).

Praktyczne zalecenia GIIF

GIIF zwraca uwagę na następujące kwestie:

  1. instytucja obowiązana dokonuje oceny 2 rodzajów ryzyk – (i) „ogólnej oceny ryzyka” związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do ogólnej działalności instytucji obowiązanej oraz (ii) „indywidualnej oceny ryzyka”, która dotyczy rozpoznania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z konkretnym i indywidualnym stosunkiem gospodarczym instytucji obowiązanej z klientem lub z konkretną i indywidualną transakcją okazjonalną,
  2. wnioski wynikające z przeprowadzania indywidualnych ocen ryzyka powinny wpływać na bieżące aktualizacje ogólnej oceny ryzyka,
  3. przy ocenie ryzyka warto kierować się stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 kwietnia 2020 roku (link),
  4. ogólna ocena ryzyka musi być bezwzględnie dostosowana do charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną,
  5. stosowanie ogólnych wzorów bez dokładnego dostosowania ich do konkretnego i indywidualnego charakteru i zakresu działalności naraża instytucję obowiązaną na zarzut niedopełnienia obowiązku ustawowego.

Treść komunikatu GIIF jest dostępna na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-36-w-sprawie-oceny-ryzyka-instytucji-obowiazanejAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa