Aktualności

Koncesje: Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji („lex TVN”), które uderzają w podmioty spoza EOG

Koncesje: Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji („lex TVN”), które uderzają w podmioty spoza EOG

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, zwanej powszechnie „lex TVN”.

O powyższym projekcie ustawy pisaliśmy szerzej w dniu 12 lipca 2021 r. w artykule dostępnym pod poniższym linkiem:

https://www.dudkowiak.pl/blog/koncesje-powraca-temat-repolonizacji-medi%C3%B3w.-polski-parlament-pracuje-nad-nowelizacj%C4%85-ustawy-o-radiofonii-i-telewizji.html

Zgodnie z przyjętymi zmianami, bezpośredni lub pośredni udział kapitałowy spółek zagranicznych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w kapitale zakładowym spółki ubiegającej się o koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych nie może przekroczyć 49 %.

Osoby zagraniczne oraz spółki od nich zależne posiadające w dniu wejścia w życie ustawy koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych mają obowiązek dostosować swoją strukturę kapitałową oraz swoje umowy lub statuty do nałożonych ograniczeń w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Wprawdzie nowelizacja nie formułuje żadnych sankcji, to jednak na uwadze mieć należy, iż wobec spółek spoza EOG, które nie dostosują się do wprowadzonych zmian mogą być zastosowane dwa instrumenty.

Po pierwsze, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może odmówić zgody na przedłużenie koncesji wobec nadawcy, który m.in. rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji.

Po drugie, z tych samych przyczyn koncesja może być cofnięta.

Wyżej omówione przepisy nowelizacji wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa