Aktualności

Koncesje: Ułatwienia w budowie domów do 70 m2

Koncesje: Ułatwienia w budowie domów do 70 m2

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Planowane są zmiany między innymi w zakresie możliwości budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 m2, bez konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę (druk nr UD253).

Obecnie nie wymaga się uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których oddział oddziaływania w całości mieści się na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Takie budynki należy zgłosić z projektem budowlanym, ustanowić kierownika budowy, który zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy. Nowelizacja ma rozszerzać grupę obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania decyzji, a jedynie ich zgłoszenia. Katalog obiektów wymagających jedynie zgłoszenia zostanie poszerzony o wolno stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane. Budowa takiego budynku musiałaby ponadto być realizowana w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Możliwe będzie więc rozpoczęcie budowy mniejszych domów bez konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

W projekcie ustawy wprowadza się uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m2, które polega na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. W związku z tym możliwe będzie rozpoczęcie budowy od razu po doręczeniu organowi właściwego zgłoszenia budynku.

Inwestor będzie musiał jednak złożyć organowi właściwe oświadczenia – o tym, że budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy oraz że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

Projekt redefiniuje również pojęcie budynku przeznaczonego na cele wypoczynkowego, który obecnie zwolniony jest z obowiązku ubiegania się o pozwolenie na budowę. Dotychczasową maksymalną powierzchnię takich budynków zwiększono z 35 m2 do 70 m2.

Projekt powyższy został przyjęty przez Sejm, jednak Senat odrzucił go w całości. Projekt trafi więc teraz do Sejmu, który będzie mógł odrzucić uchwałę Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa