Aktualności

Koniec prac nad zmianami w Kodeksie pracy – ustawa do podpisu Prezydenta

Koniec prac nad zmianami w Kodeksie pracy –  ustawa do podpisu Prezydenta

Praca zdalna i kontrola trzeźwości

Zmiany zakładają wprowadzenie do Kodeksu pracy uregulowań dotyczących pracy zdalnej. Z Kodeksu pracy zostaną usunięte przestarzałe przepisy dotyczące telepracy, a wprowadzone zostaną całkowicie nowe uregulowania o pracy zdalnej, dostosowane do dzisiejszych realiów na rynku pracy. W Kodeksie pracy pojawi się m. in. okazjonalna praca zdalna i praca zdalna na wniosek pracownika.

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną także przepisy o kontrolowaniu trzeźwości pracowników przez pracodawców. Pracodawcy zyskają możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników bez konieczności wzywania Policji, przy użyciu metod nie wymagających badania laboratoryjnego (np. alkomat). 

Od kiedy zmiany?

Zgodnie z treścią ustawy zmieniającej Kodeks pracy, przepisy dotyczące kontroli trzeźwości mają wejść w życie 2 tygodnie po ogłoszeniu ustawy. Co oznacza, że możemy spodziewać się ich wejścia w życie najprawdopodobniej już w lutym 2023 r.

Dla przepisów o pracy zdalnej przewidziano nieco dłuższy okres oczekiwania na wejście w życie. Nowy rozdział o pracy zdalnej ma obowiązywać po 2 miesiącach od ogłoszenia ustawy, co oznacza, że możemy się spodziewać jego wejścia w życie na przełomie marca i kwietnia 2023 r.

Pracodawcy w gotowości

Pracodawcy, którzy chcą mieć możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników, powinni już teraz rozpocząć przygotowania do zmian, tak aby być przygotowanym na wdrożenie nowych regulacji w dniu ich wejścia w życie. Wdrożenie kontroli będzie wymagało między innymi uregulowania zasad jej przeprowadzania w regulaminach pracy oraz powiadomienia pracowników o zamiarze przeprowadzania kontroli.

Nowe przepisy o pracy zdalnej spowodują konieczność wprowadzenia zmian do regulaminów pracy, treści umów o pracę oraz wniosków dla pracowników. Pracodawcy, którzy zatrudniają lub chcą zatrudniać pracowników zdalnie, również powinni już teraz rozpocząć przygotowania do nadchodzących zmian.

Zmiany jakie ma wprowadzić nowelizacja do Kodeksu pracy będą znaczące zarówno z perspektywy pracodawcy jak i pracownika. Dlatego polecamy zapoznać się z ich szczegółami w naszych poprzednich artykułach.

W celu uzyskania bardziej szczegółowej porady na temat zmian w przepisach Kodeksu pracy zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z działu prawa pracy naszej Kancelarii: info@dudkowiak.comJoanna Kowal

Prawnik

Joanna Kowal

Adwokat, Counsel

Joanna Kowal

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa