Aktualności

Kontrola koncentracji – UOKiK podsumował 2018 rok

Kontrola koncentracji – UOKiK podsumował 2018 rok
Ilość wniosków ze sprawami dotyczącymi koncentracji oraz spraw wszczętych z urzędu* 251 (w tym jedna sprawa wszczęta z urzędu)
Ilość spraw zakończonych 245
Ilość wydanych decyzji w sprawach zakończonych 229
Ilość decyzji w przedmiocie umorzenia postępowania 1
Ilość decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na koncentrację 228
Ilość spraw, które przeszły do prowadzenia na 2019 r. 57
Ilość zgłoszeń sygnalistów do UOKiK w 2018 r. 1562
Średni czas trwania postępowania w przedmiocie koncentracji 41 dni
Średni czas trwania postepowań zakończonych w tzw. I fazie 36 dni
Średni czas trwania postepowań zakończonych w tzw. II fazie 199 dni

* uwaga, dane zawarte w tabeli powyżej dotyczą wyłącznie roku 2018 r. w zakresie koncentracji przedsiębiorców.

Koncentracja przedsiębiorców – trzykrotny wzrost ilość kontroli UOKiK!

Liczba kontroli przeprowadzonych u przedsiębiorców w związku z postępowaniami koncentracyjnymi wzrosła aż trzykrotnie w ciągu ostatnich 2 lat. Informacje te przekazał sam Prezes UOKiKu Marek Niechciał w rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl. Wzrost ilości postępowań w zakresie koncentracji Prezes UOKiK przypisuje m. in. nowej instytucji sygnalistów. Z danych UOKiK wynika, iż w roku 2018, Urząd odebrał aż 1562 sygnałów (zarówno drogą mailową, pocztową jak i telefoniczną) o potencjalnych nadużyciach czy naruszeniach przy koncentracjach. I choć Prezes wskazuje, że: „Trafionych sygnałów jest podobnie, jak w innych krajach – kilka”, to jednocześnie nadmienia, iż część przeszukań jakie przeprowadził UOKiK w 2018 r. była przeprowadzona w związku z otrzymaniem informacji od sygnalistów. Prezes UOKiK wskazał także, iż w ramach ochrony interesów konsumenta, urząd szybciej wkracza do firm, które mogą narazić obywateli na straty finansowe, niż inne służby.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa