Aktualności

Kontrowersyjny projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

Kontrowersyjny projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

Ostatnio w prasie pojawiła się informacja o przedłożeniu do Sejmu przez grupę posłów kontrowersyjnego projektu nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze z  dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.). Jak wskazał w jednym z wywiadów Wiceminister Energii Adam Gawęda ww. projekt nowelizacji zakłada, „że Minister Środowiska będzie mógł wydzielić specjalne strefy ze strategicznymi złożami węgla brunatnego i kamiennego. W przypadku eksploatacji tych złóż samorządy będą mogły wyrażać jedynie opinie, ale nie będą mogły zablokować przyznania koncesji wydobywczej powołując się na zapisy lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Celem omawianego projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesu koncesyjnego poprzez uniemożliwienie blokowania wydania decyzji koncesyjnej przez protesty społeczne lub samorządowe”. Ostateczna decyzja dotycząca ustalenia katalogu złóż strategicznych ma należeć do Ministra Środowiska,  jednakże w jego tworzeniu mają również pomóc spółki górnicze poprzez wskazanie rekomendowanych złóż. Projekt ustawy wprowadza wysoce kontrowersyjne rozwiązania, które prawdopodobnie spotkają się ze sprzeciwem ze strony samych samorządów, organizacji ekologicznych czy też samych mieszkańców m.in. Śląska.

Proponowane rozwiązanie niewątpliwie ułatwia przedsiębiorcy uzyskania wnioskowanej koncesji oraz zapewnia realizację zasadą ochrony złóż kopalin, ale jednocześnie w proponowanym kształcie de facto pozbawia gminy (a tym samym jej mieszkańców) możliwości współdecydowania w sprawach lokalizacji kopalń.Joanna Palka

Prawnik

Joanna Palka

Adwokat, Counsel

Joanna Palka

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa