Aktualności

Krajowa Administracja Skarbowa

Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej

Dnia 1 marca 2017 roku swoją działalność rozpoczęła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Podmiot ten powstał przez połączenie:

  • Administracji Podatkowej
  • Służby Celnej
  • Kontroli Skarbowej

KAS podporządkowana będzie Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i odpowiadać będzie przede wszystkim za wymiar, pobór i kontrolę podatków publicznych oraz ochronę interesu Skarbu Państwa. W ramach KAS funkcjonować będzie Służba Celno-Skarbowa będąca formacją umundurowaną tworzoną przez funkcjonariuszy.

Kluczowe zadania KAS

Założeniem przyświecającym powołaniu Krajowej Administracji Skarbowej było lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie potencjału służb podatkowych. KAS ma skupić się przede wszystkim na dostarczeniu jednolitej informacji podatkowej i celnej, obsłudze dużych podmiotów (tzw. Klientów Kluczowych), a także na zwalczaniu przestępczości — przede wszystkim przestępstw związanych z wyłudzeniami zwrotów podatku VAT oraz przestępczością ekonomiczną, która może oddziaływać na bezpieczeństwo i stabilność finansową Państwa. KAS w ramach swoich zadań będzie także prowadzić działania dążące do minimalizacji zjawiska szarej strefy, oraz będzie zobowiązana do dostosowania polskiej administracji podatkowej do standardów innych Państw Członkowskich UE.

Procedury

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje kilka typów postępowań prowadzonych przez odpowiednie służby. Można zatem wyróżnić:

  • kontrolę celno-skarbową prowadzoną m. in. w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych, ich produkcji i obrotu nimi, a także zagadnień związanych z prawem dewizowym oraz akcyzą,
  • audyt, który obejmuje m. in. ocenę gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, wykorzystania i gospodarowania mieniem państwowym,
  • urzędowe sprawdzenia  wykonywane dotychczas na podstawie Ustawy o Służbie Celnej.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami specjalizującymi się w prawie podatkowym oraz karno-skarbowym.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa