Aktualności

Kryptowaluty pod regulacyjną lupą

Kryptowaluty pod regulacyjną lupą

Prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego rynków kryptowalut, który obejmował emitentów niezabezpieczonych aktywów kryptograficznych, platform tradingowych i portfeli w których kryptoaktywa są przechowywane. Planowane regulacje będą miały charakter unijny, a zatem będą spajać dotychczas wprowadzone rozwiązania krajowe poszczególnych państw członkowskich. Unijne ramy regulacyjne mają na celu chronić inwestorów i utrzymywać stabilność finansową, jednocześnie umożliwiać innowacje i zwiększać atrakcyjność sektora kryptowalut. Zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na Polskie podmioty wpisane do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.

Zakres porozumienia

Najistotniejsze zmiany obejmują m.in.:

  • wymóg, by wraz ze środkami przekazywany był pełen zestaw informacji o nadawcy przekazu, niezależnie od wartości kryptowalutowej transakcji. Zasada dotyczyć ma transakcji pomiędzy portfelami prowadzonymi przez regulowanych dostawców usług (np. giełdy kryptowalut),
  • obowiązek, aby dostawcy usług kryptowalutowych, których spółka dominująca znajduje się w krajach wymienionych w unijnym wykazie państw trzecich uznanych za obarczone wysokim ryzykiem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także w unijnym wykazie jurysdykcji niewspółpracujących do celów podatkowych, wdrożyli wzmocnioną kontrolą zgodnie z unijnymi ramami AML,
  • obowiązek prowadzenia przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego publicznego rejestru dostawców usług kryptowalutowych niespełniających wymogów,

Regulacjami objęci zostaną także operatorzy bankomatów oferujących transakcje kryptowalutami, ale wyłączone spod nich będą transakcje pomiędzy osobami fizycznymi (P2P).

Porozumienie będzie podlegać zatwierdzeniu przez Radę i Parlament Europejski, przed formalnym przyjęciem zmian.

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa