Aktualności

Leasing w Polsce w 2021 roku

Leasing w Polsce w 2021 roku

Wg danych Związku Polskiego Leasingu w 2021 sfinansowano tym sposobem dobra trwałe warte 88 mld zł. To o prawie 31 proc. (20,6 mld zł) więcej niż rok wcześniej. W efekcie wartość portfela wszystkich czynnych umów leasingowych zwiększyła się do 165,8 mld zł.

Leasing a mikroprzedsiębircy

Każda z tych wielkości (sprzedaż, portfel i ich dynamika) okazała się rekordowa. Tym samym leasing z nawiązką odrobił spadki z lat 2019-2020, gdy wartość nowo zawieranych umów malała. Wcześniej roczna dynamika była dodatnia i przekraczała 15 proc.

Tak jak we wcześniejszych latach dominującą grupą firm sięgających po leasing okazali się mikroprzedsiębiorcy (obroty do 5 mln zł) oraz mali przedsiębiorcy (5-20 mln zł). Łącznie stanowili oni prawie 3/4 klientów podmiotów udzielających tego rodzaju finansowania. Na firmy średniej wielkości (obroty powyżej 20 mln zł), czyli przeważnie spółki, przypadła co czwarta umowa.

Leasing pojazdów

Zmieniła się za to struktura rynku. Kosztem pojazdów lekkich (pozostały najczęściej leasingowanymi przedmiotami, odpowiadającymi za 44,6 proc. wartości zawartych umów), maszyn i urządzeń (28,1 proc.) oraz nieruchomości (0,9 proc.) zwiększył się w nim udział leasingu pojazdów ciężarowych.

Ten ostatni segment w ub.r. odpowiadał za 22 proc. wartości zawartych kontraktów. Rok wcześniej było to 17,8 proc.

Oprócz nieruchomości (-10 proc.) wzrosło finansowanie we wszystkich segmentach rynku. Największe ożywienie odnotowano w pojazdach ciężarowych.

Ich leasing zwiększył się o 63 proc. (z 11,9 do 19,4 mld zł). Jeszcze lepszy wynik (+85 proc.) zanotowano w grupie naczepy i przyczepy. Spadek (-20 proc.) dotknął za to leasing autobusów.

W każdym z pozostałych sektorów firmy leasingowe zwiększyły finansowanie środków trwałych o ok. 25 proc. w ujęciu rocznym. Wyleasingowały samochody osobowe i dostawcze warte 39,2 mld zł, maszyny i urządzenia warte 24,7 mld zł oraz nieruchomości wyceniane na 0,8 mld zł. Na zakup pozostałych aktywów (sprzętu IT, samolotów, statków, taboru kolejowego) przeznaczyły 3,9 mld zł.

Zielony leasing

Wzrósł też leasing tzw. zielonych aktywów. Instytucje finansowe wyłożyły środki na zakup prawie 8,2 tys. aut elektrycznych. To przeszło dwukrotnie (130 proc.) więcej niż w 2020.

Wyleasingowały również 833 pojazdy ciężkie (m.in. ciągniki siodłowe, autobusy) zasilane gazem lub prądem oraz przeszło 6 tys. instalacji fotowoltaicznych. W każdej z tych grup wartość kontraktów przekroczyła 650 mln zł.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa