Aktualności

Instytucje płatnicze: Mała instytucja płatnicza – Rada Ministrów zapowiada zaostrzenie przepisów

Instytucje płatnicze: Mała instytucja płatnicza – Rada Ministrów zapowiada zaostrzenie przepisów

Lista prac legislacyjnych polskiego rządu wskazuje obecnie na nowość w ustawie o usługach płatniczych, która ma zostać wdrożona w trzecim kwartale kalendarzowym 2020 roku. Planowane zmiany koncentrują się wokół dwóch podstawowych tematów: zwiększenia poziomu regulacji dla małych instytucji płatniczych (SPI / MIP) oraz zmniejszenia regulacji dla biur usług płatniczych (BUP).

Obecnie małe instytucje płatnicze mogą świadczyć wszystkie rodzaje usług płatniczych, z wyjątkiem tzw. otwartej bankowości - a mianowicie: (i) PIS lub inicjowanie transakcji płatniczych u zewnętrznego dostawcy usług płatniczych oraz (ii) AIS lub zapewnienie dostępu do informacji o rachunku u zewnętrznego dostawcy usług płatniczych. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące paszportyzacji, wartości środków wpłaconych na rachunek oraz średniej miesięcznej wartości realizowanych transakcji płatniczych.

Planowane zmiany dotyczące podmiotów MIP / SPI są następujące:

  1. obowiązek przekazywania informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu do KNF,
  2. obowiązek informowania KNF o operacjach nie związanych z usługami płatniczymi (hybrydowa MIP/SPI),
  3. rozszerzenie wykazu informacji / dokumentów składanych do KNF przy ubieganiu się o wpis MIP / SPI,
  4. wprowadzenie (dalej?) ograniczenie wartości transakcji, nie podano jednak żadnych szczegółów

Zachęcam do kontaktu z Kancelarią – świadczymy m.in. usługi związane z:

  1. usługami płatniczymi,
  2. reprezentacją przed KNF,
  3. uzyskiwaniem statusu małej instytucji płatniczej (MIP),
  4. uzyskiwaniem statusu krajowej instytucji płatniczej (KIP),
  5. projektowaniem oraz dostosowaniem systemów oraz regulacji wewnętrznych do wymogów EUNB oraz KNF


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa