Aktualności

Mała Instytucja Płatnicza

Dnia 20 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o usługach płatniczych. Nowelizacja wprowadza do porządku prawnego m. in. podmiot będący małą instytucją płatniczą. Prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze małej instytucji płatniczej także będzie miało charakter działalności regulowanej.

Mała instytucja płatnicza

Mała instytucja płatnicza to podmiot wpisany do rejestru , który świadczy co najmniej jedną z poniżej wskazanych usług:

  • przyjmowanie wpłat gotówki oraz dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego wraz z wszelkimi działaniami niezbędnymi do prowadzenia rachunku,
  • wykonywanie transakcji płatniczych poprzez m. in. polecenia zapłaty, przy użyciu karty płatniczej lub wykonywanie usług polecenia przelewu,
  • wykonywanie w/w transakcji płatniczych w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu,
  • wydawanie instrumentów płatniczych,
  • umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych,
  • świadczenie usługi przekazu pieniężnego,

przy czym podmiot ten nie świadczy usługi inicjowania transakcji płatniczej, ani także usługi dostępu do informacji o rachunku.

Tym samym zaś, zakres usług świadczonych przez małą instytucje płatniczą jest znacznie zbliżony do zakresu usług krajowej instytucji płatniczej (KIP).

Ograniczenia

Działalność w charakterze małej instytucji płatniczej może być prowadzona tylko na terenie RP. Ponadto, średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez małą instytucję płatniczą nie będzie mogła przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 1.500.000 euro miesięcznie. Do kwoty tej wliczać się będzie także kwoty transakcji, które mała instytucja płatnicza zawierać będzie za pośrednictwem swoich agentów.

Wpis do rejestru

Działalność w charakterze małej instytucji płatniczej może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych. Wpis następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy chcącego uzyskać status takiej instytucji. Działalność w zakresie usług płatniczych prowadzona przez małe instytut je płatnicze podlega nadzorowi KNF. Należy przy tym wskazać, że procedura uzyskania wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych jest znacznie bardziej uproszczona aniżeli procedura uzyskania statusu KIP i trwa od 3 do około 6 miesięcy. Mała instytucja płatnicza może być z łatwością przekształcona w krajową instytucję płatniczą.

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa