Aktualności

Podatki: Mechanizm podzielonej płatności w objaśnieniach Ministra Finansów

Podatki: Mechanizm podzielonej płatności w objaśnieniach Ministra Finansów

Mając na względzie fakt, że od 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie wszystkie przepisy, w tym sankcyjne, dotyczące obowiązkowego MPP, Minister Finansów wydał objaśnienia co do tego zagadnienia. Nie zawierają one niespodziewanych odpowiedzi, czy nowych rozwiązań problemów, ale pomagają uporządkować wiedzę, co do istnienia obowiązkowego MPP. Poniżej, w podpunktach wyjaśnienia kilku zagadnień, na które dotychczas nie zwracano uwagi, a mogą być ważne w codziennej praktyce gospodarczej od nowego roku:

 1. Płatność w MPP jest w chwili obecnej niemożliwa w formatach innych niż przelew, np. w płatności kartami płatniczymi, przekazach, wekslach. Uwzględniając fakt, że w Załączniku 15 do ustawy o VAT znajdują się również komputery itp. urządzenia, to płacąc za komputery „na firmę” nie powinno się za nie „płacić kartą”,
 2. Jeżeli transakcja dotyczy towarów lub usług z załącznika 15, w której to podatnik nabywa od podatnika nieposiadającego miejsca działalności w Polsce, ale zarejestrowanego na potrzeby VAT w Polsce, to obowiązek zastosowania MPP może zaistnieć,
 3. Jeżeli na fakturze nie zawarto zwrotu „mechanizm podzielonej płatności”, który powinien się tam znaleźć, wówczas można dokonać jej poprawy drogą noty korygującej,
 4. Nabywca musi weryfikować przedmiot i wartość transakcji, bowiem to on inicjuje płatność i odpowiada za wybór formy płatności,
 5. Nie jest sankcjonowane umieszczanie na fakturze zwrotu „mechanizm podzielonej płatności”, gdy nie jest to obowiązkowe. Nabywca nie ma wówczas obowiązku stosowania MPP,
 6. Obowiązku zamieszczenia zwrotu „mechanizm podzielonej płatności” nie mają podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego korzystający ze zwolnienia podmiotowego. Jednakże, podatnik zwolniony przedmiotowo, jak i ze względu na wartość sprzedaży obowiązany jest płacić w MPP, jeśli spełnione są przesłanki obowiązkowego MPP,
 7. Obowiązek zapłaty w MPP, nawet, gdy zachodzi taki obowiązek nie dotyczy płatności z tytułu zajętej przez komornika lub organ egzekucyjny wierzytelności,
 8. W przypadku podmiotów zagranicznych, którzy w związku z funkcjonowaniem obowiązkowego MPP w Polsce istnieje obowiązek jego stosowania i w konsekwencji muszą założyć konto złotówkowe, wówczas przysługuje mu zwrot kosztów związanych z jego posiadaniem,
 9. Jeżeli dokonujemy płatności na rzecz faktora i zaistnieją przesłanki do obowiązkowego MPP, wówczas należy go zastosować,
 10. Obecnie nie istnieje możliwość uznania kompensat wielostronnych (umownych) za dopełnienie obowiązków związanych z obligatoryjnym zastosowaniem MPP,
 11. Umówienie się na transakcje w innej walucie niż PLN nie zwalnia z obligatoryjnego MPP. Wówczas należy dokonać dwóch płatności: z konta VAT kwotę odpowiadającą VAT w PLN i z konta walutowego kwotę netto,
 12. Podmioty dokonujący dostaw towarów, o których mowa w załączniku 15 co do zasady tracą możliwość rozliczania kwartalnego w VAT od 1 stycznia 2020 roku.


Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa