Aktualności

MiCA czyli unijne rozporządzenie o kryptoaktywach wstępnie uzgodnione

MiCA czyli unijne rozporządzenie o kryptoaktywach wstępnie uzgodnione

W ostatnim tygodniu czerwca 2022 roku prezydencja Rady Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie brzmienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937 - które nazywane jest rozporządzeniem MiCA. MiCA stanowi pierwszą próbę kompleksowego uregulowania kwestii krypto aktywów (aktywów wirtualnych) i ich wykorzystania na rynku.

Pakiet Digital Finance

Komisja Europejska po raz pierwszy przedstawiła propozycję MiCA 24 września 2020 roku. MiCA stanowi część tzw. pakietu Digital Finance (DF), którego celem jest rozwój bezpieczeństwa technologicznego, stabilności finansowej i ochrony konsumentów. Oprócz MiCA, pakiet DF zawiera:

 1. strategię digital finance,
 2. zapisy w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA),
 3. propozycję systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru (DLT).

Definicje związane z kryptoaktywami

MiCA wprowadził swoje definicje dotyczące najistotniejszych aspektów działalności związanej z aktywami wirtualnymi, w tym definicje:

 1. kryptoaktywów,
 2. kilku rodzajów tokenów,
 3. emitenta kryptoaktywów,
 4. dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów,
 5. usług w zakresie kryptoaktywów,
 6. DLT.

Regulowane usługi związane z kryptoaktywami

Co kluczowe, podmioty świadczące usługi kryptowalutowe będą zobowiązane do uzyskania licencji w ramach lokalnego regulatora (KNF dla Polski). Usługi regulowane obejmują:

 1. przechowywanie i zarządzanie kryptoaktywami w imieniu osób trzecich,
 2. prowadzenie platformy obrotu kryptoaktywami,
 3. wymianę kryptoaktywów na walutę FIAT będącą prawnym środkiem płatniczym,
 4. wymianę kryptoaktywów na inne kryptoaktywa,
 5. wykonywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu osób trzecich,
 6. lokowanie kryptoaktywów,
 7. przyjmowanie i przekazywanie zleceń związanych z kryptoaktywami w imieniu osób trzecich,
 8. doradztwo w zakresie kryptoaktywów.

Konsekwencje dla firm zajmujących się wymianą kryptowalut

Innymi słowy, MiCA znacząco wpłynie na działalność firm zajmujących się wymianą kryptoaktywów. Z drugiej strony, MiCA umożliwi takim podmiotom skorzystanie z opcji paszportowania usług związanych z kryptoaktywami, co oznacza, że polscy dostawcy będą uprawnieni do świadczenia swoich usług w innych państwach członkowskich UE.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa