Aktualności

Ministerstwo Finansów utworzyło środowisko produkcyjne dla dostawców usług płatniczych

Ministerstwo Finansów utworzyło środowisko produkcyjne dla dostawców usług płatniczych

2 kwietnia 2024 roku Ministerstwo Finansów utworzyło środowisko produkcyjne dla dostawców usług płatniczych na potrzeby raportowania CESOP. Dla przypomnienia CESOP to Centralny Elektroniczny System Informacji o Płatnościach. Jest to system informacji dotyczącej uczestników międzynarodowych transakcji płatniczych, który ma na celu zwalczanie oszustw związanych z podatkiem VAT i przeciwdziałanie luce w systemie podatku VAT, szczególnie w branży cross-border e-commerce. CESOP na poziomie Unii Europejskiej jest zarządzany przez Komisję Europejską. W Polsce obowiązki związane z CESOP weszły w życie 1 stycznia 2024 roku.

Z czym wiąże się to wdrożenie?

Utworzone przez MF środowisko produkcyjne umożliwi przesyłanie plików do systemów Ministerstwa Finansów w formacie XML zgodnych ze Schemą XSD.

Od 2 kwietnia przedsiębiorcy mogą korzystać z:

  1. formularza, przeznaczonego do rejestracji pełnomocników reprezentujących dostawców usług płatniczych,
  2. interfejsu usług Jednolitego Pliku Kontrolnego (bramka JPK), który umożliwia          sprawdzenie zgodności ze schemą oraz wysłanie ewidencji do systemów MF,
  3. aplikacji do wysyłania plików do systemów MF, która daje możliwość sprawdzenia statusu wysłanego pliku za pomocą otrzymanego numeru referencyjnego (a także pobranie UPO, Raportu błędów, Raportu walidacji).

Dodatkowe uwagi

Należy pamiętać, że limit wielkości plików, jakie można przesłać za pośrednictwem aplikacji Ministerstwa to 100 MB, przy czym limit ten nie obowiązuje w zakresie interfejsu usług Jednolitego Pliku Kontrolnego (czyli tzw. bramki JPK). Narzędziami, które dostawca usług płatniczych będzie mógł wykorzystać do podpisania formularza rejestracji i ewidencji będą podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany.
 

Ministerstwo udostępnia wszystkie materiały niezbędne do rejestracji i korzystania z aplikacji pod linkami:

  1. Aplikacja i formularz rejestracyjny: kwd.mf.gov.pl/cesop i kwd.mf.gov.pl/client
  2. Interfejs usług Jednolitego Pliku Kontrolnego (Bramka e-Dokumenty): e-dokumenty.mf.gov.pl
  3. Podręcznik użytkownika aplikacji CESOP jest dostępny na stronie Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Dostawcy usług płatniczych pod adresem www.gov.pl/web/kas/dostawcy-uslug-platniczych


Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa