Aktualności

Monitoring w miejscu pracy

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy. Nowelizacja całkowicie zmienia zasady stosowania monitoringu w miejscu pracy. Zmieniony jest zakres możliwości stosowania monitoringu oraz czas i cel przechowywania nagrań. Wprowadzona została także konieczność określenia warunków jego stosowania.

Dopuszczalność monitoringu

Nowe przepisy wskazują, że zainstalowanie monitoringu w miejscu pracy będzie możliwe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub kontroli zachowania informacji dot. produkcji w tajemnicy. Ponadto, pracodawca może przetwarzać (tj. m. in. przechowywać i odtwarzać) nagrania uzyskane z monitoringu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia rejestracji nagrania. Nagrania powinny zostać trwale usunięte przed jego upływem. Ograniczony jest też zakres miejsc w jakich można zainstalować monitoring.

Zasady

Stosowanie monitoringu w miejscu pracy będzie możliwe jedynie po wcześniejszym określeniu celu i zasad jego stosowania w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. Pracodawca musi poinformować pracowników o monitoringu co najmniej na dwa tygodnie przed jego uruchomieniem. 

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa