Aktualności

Najem krótkookresowy

Opodatkowanie najmu krótkookresowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, najem mieszkania na doby tj. najem krótkookresowy prowadzony przez osobę prywatną nie może być traktowany jako usługa hotelowa i nie nosi znamion działalności prowadzonej w sposób zorganizowany i ciągły, w związku z czym przychód z niego uzyskany może zostać opodatkowany ryczałtem według stawki 8,5%.

Stan faktyczny

Sprawa w której zapadł przywoływany wyrok dotyczyła właściciela mieszkania, który prowadzi usługi najmu krótkookresowego w miejscowości turystycznej. Fiskus w odpowiedzi na jego interpelację potraktował najem krótkookresowy jako działalność gospodarczą i zakwestionował tym samym możliwość opodatkowania stawką 8,5%. Właściciel mieszkania zaskarżył interpretację do WSA.

Wyrok

W wydanym wyroku sąd jednoznacznie wskazał, że najem prowadzony na doby tj. najem krótkookresowy nie może być traktowany jako usługa hotelowa. Ponadto, właściciel nie prowadzi działalności w sposób zorganizowany i ciągły w związku z czym źródłem przychodu jest w takiej sytuacji najem prywatny. Dlatego też, zastosowanie będzie miała stawka 8,5%.

Po więcej informacji zapraszamy na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa