Aktualności

Najem krótkoterminowy – nowa regulacja na horyzoncie

Najem krótkoterminowy – nowa regulacja na horyzoncie

28.11.2023

| Anna Kwinto

| Nieruchomości

Komisja Europejska planuje uregulować w drodze rozporządzenia kwestie związane z popularną w Europie formą najmu krótkoterminowego. Zapowiedź już budzi kontrowersje. Jakie zmiany są planowane w tym sektorze?

Najem krótkoterminowy – dynamiczny wzrost

Sektor krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych rozwinął się w ostatnich kilku latach bardzo dynamicznie w całej Europie, w tym w Polsce. Po chwilowym zastoju spowodowanym pandemią CoVID-19, najem krótkoterminowy powrócił do łask, stanowiąc solidną konkurencję dla tradycyjnej oferty bazy hotelowej. Choć brak jest oficjalnych statystyk, portale agregujące dane takie jak AirDNA czy Inside Airbnb pozwalają na ostrożne szacunki, że lokale mieszkalne przeznaczone pod najem krótkoterminowy stanowią około jednej czwartej wszystkich turystycznych obiektów noclegowych w UE. W Polsce na 5 rejestrowanych miejsc noclegowych przypada 1 w mieszkaniach turystycznych oferowanych tylko za pośrednictwem portali Airbn i Vrbo [1].

Najem krótkoterminowy – działalność inwestycyjna

Przyczyny takiej popularności wynajmu krótkoterminowego należy upatrywać przede wszystkich w silnej tendencji postrzegania rynku mieszkaniowego jako źródła lokowania kapitału (kupno nieruchomości jako inwestycja), co sprzyja rozwojowi infrastruktury noclegowo-hotelowej oraz powszechności platform cyfrowych, umożliwiających bezproblemową rezerwację miejsc noclegowych.

Chaos regulacyjny i mała przejrzystość rynku najmu krótkotermonwego

Choć rozwój tego sektora jest korzystny dla konsumentów i wynajmujących, niesie ze sobą także pewne niepożądane skutki. W szczególności przyczynia się do wzrostu cen mieszkań, nabywanych właśnie w celach inwestycyjnego wynajmu. Branża hotelarska również podnosi zastrzeżenia do niczym nieograniczonego rozwoju branży najmu krótkoterminowego, który de facto nie podlega żadnym regulacjom czy obostrzeniom, pomimo że pełni w zasadzie analogiczną funkcję jak baza hotelowa. Ponadto, z uwagi na to, że większość transakcji odbywa się za pośrednictwem platform internetowych takich jak booking czy Airbnb, stwarza to pole rozwoju szarej strefy podatkowej. Chociaż część krajów wprowadza własne regulacje dotyczące tego zjawiska, ich wdrożenie i egzekwowanie jest utrudnione z uwagi na transgraniczny zasięg działania platform cyfrowych.

Propozycje regulacji najmu krótkoterminowego

Pakiet regulacji, który miałby zostać wdrożony na poziomie Unii Europejskiej, dotyczyć przede wszystkim branży e-commerce - dostawców internetowych platform najmu krótkoterminowego i opiera się na następujących założeniach:

  • Obowiązek posiadania przez wynajmujących obiekty najmu krótkoterminowego indywidualnego numeru rejestracyjnego na danej platformie – gospodarze będą musieli podać dokładnie w rejestrze, jaki obiekt jest wynajmowany i na jakich zasadach,
  • Obowiązek nałożony na platformy internetowe przez platformy internetowe zbierania i przetwarzania danych dot. liczby obiektów najmu krótkoterminowego i liczby korzystających z tych obiektów– dane te będą regularnie przekazywany lokalnym władzom miejsc, w których dany obiekt jest zlokalizowany.

Powyższe regulacje mają na celu wprowadzenie transparentności świadczonych usług najmu krótkoterminowego, umożliwić władzom lokalnym efektywne działanie w zakresie kontroli realizacji obowiązków podatkowych, jak również w przyszłości ułatwić władzom krajowym wdrażanie ewentualnych działań regulacyjnych czy koncesyjnych.

Teraz projektem ma zająć się Parlament Europejski.

 

[1]Adamiak Cz., NAJEM KRÓTKOTERMINOWY W POLSCE W CZASIE PANDEMII COVID-19, Czasopismo Geograficzne, 93(1): 9–32.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa