Aktualności

Najem prywatny mieszkań jako działalność gospodarcza

Najem prywatny mieszkań jako działalność gospodarcza

15 stycznia 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotne orzeczenie w sprawie opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości mieszkaniowych przez osoby fizyczne (sygn. II FSK 14/17). Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wcześniejsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2016 roku (sygn. I SA/Ol 435/16), zgodnie z którym najem kilku mieszkań z perspektywą dalszych inwestycji wyklucza kwalifikowanie takiej działalności jako najem prywatny. W konsekwencji taki najem winien być traktowany jako działalność gospodarcza, co uniemożliwia opodatkowanie przychodów z tego tytułu preferencyjną stawką 8,5 %, lecz wymaga opodatkowania na zasadach dotyczących przedsiębiorców.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego może mieć istotne znaczenie dla praktyki Urzędów Skarbowych, gdyż wskazuje, że już działalność w niewielkim zakresie obejmująca najem kilku mieszkań może być traktowana jako działalność gospodarcza. Oczywiście należy mieć na uwadze, że każdy przypadek należy oceniać osobno,
z uwzględnieniem okoliczności sprawy. Co więcej, kryterium „kliku mieszkań” jest bardzo nieprecyzyjne i może rodzić duże problemy interpretacyjne, w szczególności po stronie podatnika. Tym niemniej, wspomniane wyroki sądów administracyjnych dadzą organom skarbowym dodatkowy argument w sporach z podatnikami dotyczących prawidłowej kwalifikacji podatkowej przychodów z najmu.

Kancelaria Dudkowiak Kopeć Putyra świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie doradztwa przy planowaniu działalności dotyczącej najmu nieruchomości mieszkaniowych, w tym zakresie podatkowych aspektów takiej działalności oraz oceny ryzyk z tym związanych.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa