Aktualności

Najnowszy raport GUNB – ruch budowlany w pierwszym półroczu 2019 roku

Najnowszy raport GUNB – ruch budowlany w pierwszym półroczu 2019 roku

Najnowszy raport Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o ruchu budowlanym w pierwszym półroczu 2019 roku dostarcza kilku interesujących informacji o obecnej sytuacji w budownictwie.

Wzrost liczby pozwoleń na budowę

Według raportu w pierwszym półroczu 2019 roku wzrosła ogólna liczba wydanych pozwoleń na budowę (95 538 pozwoleń dla 112 512 obiektów budowlanych) w stosunku do analogicznego okresu w latach ubiegłych (w 2018 r. wydano 92 801 pozwoleń dla 106 912 obiektów budowlanych, 2017 r. wydano 90 000 pozwoleń dla 103 832 obiektów budowlanych).

Jeśli chodzi o poszczególne kategorie obiektów budowlanych to należy zwrócić uwagę na wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych (wzrost o 5,3% w stosunku do I połowy 2018), przy jednoczesnym spadku ilości pozwoleń dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (spadek o 5,8% w stosunku do I połowy 2018).

Ponadto warto zwrócić uwagę, że w ujęciu terytorialnym najwięcej pozwoleń na budowę wydano w województwach: mazowieckim – 12 786, wielkopolskim – 12 472 i małopolskim – 10 903.

Zgłoszenia na budowę

Z raportu GUNB wynika, że  I połowie 2019 r. dokonano 10 572 zgłoszeń budowy dla 11 042 obiektów. Co istotne,
w kategorii budynków jednorodzinnych odnotowano jedynie zgłoszenia dotyczące budowy 948 budynków jednorodzinnych. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa Budowlanego obowiązującym od 2015 roku, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

 Z danych raportu wynika, że mimo wprowadzenia istotnych uproszczeń w procedurze budowlanej dla budowy domków jednorodzinnych, nadal zdecydowana większość budynków tej kategorii jest objęta bardziej sformalizowaną procedurą pozwolenia na budowę.

Budowa dróg i budowli przeciwpowodziowych

Kolejny rok z rzędu zanotowano spadek ilości wydanych decyzji zezwalających na realizację obiektów drogowych.
W I półroczu 2019 r. wydano 697 zezwoleń na realizację 1 370 obiektów drogowych (spadek o 14,1% w stosunku do
 I połowy 2018 r. i o 3,7% do I połowy 2017 r.).

Spadła także ilość wydanych zezwoleń na realizację budowli przeciwpowodziowych. W I połowie 2019 r. wydano
5 zezwoleń dla 37 obiektów. W porównaniu do obu wcześniejszych lat spadek wydawanych zezwoleń na budowę wynosi: 37,5% wobec I połowy 2018 oraz 72% do I połowy 2017 r.

Podsumowanie

Raport GUNB daje podstawy do wniosku, że w ciągu najbliższych kilku lat podtrzymany będzie wzrost inwestycji na rynku nieruchomości, w szczególności w przypadku budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Wiążę się to zapewne z wciąż mocnym popytem na domy i mieszkania. Z drugiej strony możemy zaobserwować spadek inwestycji w sektorze publicznym w zakresie infrastruktury drogowej.

Chcesz wiedzieć więcej na temat inwestycji budowlanych w Polsce? Skontaktuj się z nami.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa