Aktualności

Natychmiastowe alimenty

Natychmiastowe alimenty

Pod koniec lutego Rada Ministrów przyjęła projekt reformy prawa rodzinnego. Jedną ze zmian jest wprowadzenie do procedury cywilnej postępowania nakazowego alimentacyjnego. Nowa procedura ma na celu znaczne przyspieszenie spraw o zasądzenie alimentów, które potrafią trwać miesiącami.

Postępowanie nakazowe alimentacyjne będzie maksymalnie uproszczone, tzn.:

  • pozew będzie składany na gotowym formularzu ogólnodostępnym w Internecie,
  • do pozwu trzeba będzie dołączyć jedynie odpis aktu urodzenia dziecka, brak wymogu dołączenia żadnych innych dowodów (np. o wysokości dochodów, czy kosztów utrzymania).

Wysokość alimentów będzie w takim postępowaniu ustalana na podstawie ogłaszanej co roku kwoty przeliczeniowej (uwzględniającej m.in. współczynnik dzietności, kwotę minimalnego wynagrodzenia itp.) oraz ilości dzieci w rodzinie. Na dzień dzisiejszy świadczenie alimentacyjne zasądzone w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym wynosiłoby ok. 500 zł na jedno dziecko i ok. 1.200,00 zł na troje dzieci. Świadczenie alimentacyjne ma wygasać wraz z ukończeniem przez uprawnione dziecko wieku 25 lat.

Postępowanie nakazowe alimentacyjne ma stanowić alternatywę dla obecnie funkcjonującej procedury, wybór będzie więc należał do uprawnionego do alimentów. Brak jest również przeszkód aby po uzyskaniu świadczenia alimentacyjnego w postępowaniu nakazowym dochodzić później w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy wyższej kwoty alimentów, uzależnionej od potrzeb dziecka i możliwości majątkowych rodzica.Martyna Dudkowiak

Prawnik

Martyna Dudkowiak

Adwokat

Martyna Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa